Meningen

Mensen vertellen het liefst aan anderen hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Elk geeft graag zijn eigen mening. Gelukkig maar, anders zou het een saaie boel worden als iedereen er dezelfde mening op na hield. En toch schept dit ook vaak problemen. Mensen vinden het heerlijk als anderen precies zo over iets denken als zijzelf. En het brengt vaak wrijving en ruzies als ze van mening verschillen. De vraag is waarom willen mensen zo graag hun mening opdringen aan anderen en waarom worden ze boos als de ander hun mening niet wil delen?                                                                  

 Jouw mening is jouw oordeel over een situatie. Je zou ook kunnen zeggen: het is jouw idee, gedachte, inzicht of zienswijze over een bepaalde situatie. Jouw mening is jouw opinie, standpunt of opvatting over iets. In het sociale verkeer is het belangrijk om jouw mening te geven omdat je daarmee ook iets van jezelf laat zien.                                                                                             Geen mens is gelijk aan de ander. Er zijn mensen die nergens een mening over hebben en mensen die juist altijd hun mening willen spuien. Ook zijn er mensen die graag ongevraagd hun mening geven. Dat zijn mensen die zogenaamd helpen door je steeds te vertellen wat je moet doen. Dit zijn mensen met een groot ego, die hun mening geven alsof het een absolute waarheid is. Er is geen slechtere onwetendheid dan wanneer iemand begint te denken dat zijn persoonlijke mening een universele waarheid is. Dan wordt zijn mening zijn persoonlijke keten. Er zijn ook mensen die hun mening geven puur om de ander te kwetsen of te vernederen.                                                                                    

 Meningen zijn slechts persoonlijke uitingen, reflecties van de emotionele en cognitieve wereld van mensen. In de psychologie kent men de term aandachtsvertekening of bevestigingsvooroordeel. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die alleen maar waarnemen wat ze willen zien. Mensen die zich slechts beperken tot het observeren van bepaalde aspecten om onnauwkeurige en uiterst bevooroordeelde oordelen te vellen. Dit soort mensen hebben vaak de neiging om zeer negatief te reageren op de meningen van anderen die wel breder kijken en dus meer zien. Ze zien het als een persoonlijke aanval als je probeert om hun mening te weerleggen met logische en redelijke argumenten. Ze zullen de mening van een ander niet accepteren of ernaar luisteren omdat die mentale ketenen een zeer star denkpatroon vormen. Ook geven ze de ander niet de kans om een mening te uiten door, tijdens een gesprek, die ander steeds in de rede te vallen. Zulke mensen willen alleen hun eigen stem en eigen mening horen.                                               

Facebook is het duidelijke bewijs dat mensen er behoefte aan hebben om hun mening te geven over van alles en nog wat. Voor vele mensen is Facebook een goede uitlaatklep. Velen maken er op de juiste wijze gebruik van, maar jammer genoeg zijn er ook mensen die facebook gebruiken om met vuil te smijten en daar is het niet voor bedoeld.                                                                                                                                                                                        Dan is er nog de groep die al het geplaatste graag leest. Ze willen zo graag weten hoe anderen over vele onderwerpen denken en hopen vooral dat die meningen op één lijn liggen met die van hun. Sommigen maken er zelfs een dagtaak van om alles wat gepubliceerd wordt gretig te absorberen en vooral door te sturen naar anderen. Ze bedoelen het goed maar het kan erg irritant zijn voor een ander. Mensen selecteren bewust de gepubliceerde artikelen die hun eigen mening onderstrepen en gooien er een ander dan dood mee  met het doel de ander te beïnvloeden. Trap niet in die val. Je kunt ervoor kiezen om het doorgestuurde weg te klikken of te lezen. Als je voor het laatste kiest, moet je er vooral voor zorgen dat jij je er niet door laat beïnvloeden.                                                                                            

Meestal worden er meningen geuit over publieke onderwerpen. Maar een geuite mening kan ook gericht zijn op jou als persoon.                                                                 

Het is vaak gebleken dat mensen het erg belangrijk vinden wat anderen van ze denken. Ze willen zo graag de mening die anderen over ze hebben positief beïnvloeden. Ze willen dat mensen ze leuk, slim, succesvol of knap vinden. Daarvoor wringen ze zich in allerlei bochten om mensen ze leuk te laten vinden. Maar het feit is: je kunt nooit iemands mening over jou controleren want je kunt nóóit iemands gedachten controleren. Zelfs als je denkt dat je dat wel kunt of hebt gedaan weet je nooit zeker of het daadwerkelijk zo is door het simpele feit dat je geen gedachten kunt lezen! Mensen kunnen zeggen dat ze je fantastisch vinden maar of het de waarheid is zal jij nooit weten. Je zult moeten accepteren dat je hier nooit écht achter zal komen. Maar niet getreurd, want als iemand je wel of niet aardig vindt, is niet van belang. Je hebt namelijk de goedkeuring van andere mensen niet nodig om een heel fijn leven te leiden. Het leven kan zelfs veel leuker zijn als je leert om de mening van andere mensen los te laten en je leven te leven zoals jij dat wilt. Als je besluit dat het je niets kan schelen of mensen je leuk vinden of niet en je gewoon jezelf bent, met al jouw kwaliteiten én al jouw gebreken, dan leef je je leven op jouw voorwaarden en niet op die van een ander. Als je besluit om de echte versie van jezelf te accepteren zonder je in allerlei bochten of wegen te wringen om mensen een bepaalde versie van jou leuk te laten vinden, zal je mensen aantrekken die jou ook daadwerkelijk echt leuk vinden.

Beste mensen, in het dagelijks leven zal je mensen tegen komen die het met je eens zijn, maar ook mensen die jouw mening niet delen. Dat mag geen probleem zijn. Je kunt, bij wijze van spreken, de lekkerste en sappigste vrucht ter wereld zijn en toch zal er wel ergens iemand zijn die jou niet lust. Het maakt niet uit of je hetgeen de ander zegt wel of niet deelt, als het nuttig en kritisch is, moeten we het respecteren. Het doel van een mening geven, moet nooit zijn om te kwetsen. Elk mens kan zijn of haar mening geven zonder een ander te kwetsen door zich aan deze drie regels te houden. Voordat jij een mening geeft, moet jij je afvragen of hetgeen je gaat zeggen echt waar is, of het nuttig en goed is en of het de ander geen pijn zal doen. Dat is dan een teken dat jij je mening geeft met het doel om jouw relatie met die ander te verbeteren, wederzijds respect te versterken en sterkere relaties te creëren. Op deze basis is het niet alleen erg prettig om je mening over iets kenbaar te maken, maar een ander luistert dan ook graag naar jou. Een van de mooiste vormen van respect is echt luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.

Het is de mens eigen dat hij altijd wil horen dat de ander ongelijk heeft. Het is beter je eigen gelijk te zien i.p.v. je blind te staren op het ongelijk van een ander.

“Wederzijds respect en wederzijds luisteren, zijn de fundamenten voor een goede relatie.”

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: