Gouden huwelijk voor echtpaar Lachmansingh – Dasrath

Het echtpaar Lachmansingh – Dasrath heeft het feit mogen gedenken dat zij 50 jaar zijn gehuwd. Dagblad Suriname verkreeg de volgende informatie van BIC Wanica Zuid-Oost. Het echtpaar is woont in het ressort Houttuin.

Echtgenoot Lachmansingh Soerindrepersad is geboren in het district Wanica (voorheen distr. Suriname) en hij zag het levenslicht op 22 april 1943. In zijn loopbaan heeft hij 40 jaren zijn krachten gegeven als strijker bij de afdeling Textile Works Suriname van het bedrijf C. Kersten & Co N.V. en hij heeft daar gewerkt tot aan zijn pensionering. Zijn hobby’s waren voetballen en ook het zelf kijken naar voetbalwedstrijden. Echtgenote Dasrath Sonia is geboren in het district Suriname; zij zag het levenslicht op 15 november 1953. Zij droeg altijd de verantwoordelijkheid van de zorg over het gezin.

Het huwelijk van echtpaar was gearrangeerd en het werd voltrokken op 26 december 1970,  op tweede kerst. Uit dit huwelijk zijn er 4 kinderen geboren waarvan 2 zonen en 2 dochters. Daarnaast hebben zij ook nog 9 kleinkinderen. Zij belijden het hindoe geloof ( Sanatan Dharm ). Het jubilerend echtpaar ontving bezoek van de Ressort Leider de Districtssecretaris mevr. Babel L. en de Bestuursopzichter mevr. Fonkel M., die bij deze gelegenheid de Districtscommissaris,  dhr. Goelaman M.S., hebben vertegenwoordigd. De Districtssecretaris  overhandigde de gebruikelijke enveloppe, een bloemstuk en ingelijste foto aan het jubilerend echtpaar.

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!