Dialysecentrum Diapura kan verminderd tekort behandeling niet opvangen

Centrum alleen in staat bijbetaling voor sociaal-zwakkeren kwijt te schelden

Dialysecentrum Diapura heeft bij brief haar klanten laten weten dat een in een eerdere brief van eind november van het centrum aangekondigde tariefsaanpassing van een dialysebehandeling, niet meer van toepassing is.

‘Aangezien deze noodzakelijke tariefsaanpassing tot aan de eerdergenoemde brief uitbleef en ook de door ons geïnitieerde donatiecampagne niet voldoende middelen had opgebracht, waren we genoodzaakt u voor te bereiden op een eventuele bijbetaling ingaande 01 januari 2021’, schrijft Diapura in haar nieuwe brief.

‘We zijn verheugd u te kunnen informeren dat de minister op 09 december de volgende toezeggingen heeft gedaan:

  • een tussentijdse aanpassing van het tarief met 50% voor een periode van maximaal 3 maanden;
  • het vaststellen van een definitief tarief uiterlijk 01 maart 2021.

Volgens Diapura is met de toezeggingen van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid het financieel tekort van de dialyse per behandeling verminderd naar SRD 608 (SRD 1.433 – SRD 825) ‘en daar zijn we de minister zeer erkentelijk voor’.

Maar, zo vervolgt het centrum in haar brief, Diapura is nog steeds niet in staat het verminderd tekort op te vangen. ‘Diapura zal daarom alleen bijbetaling voor sociaal-zwakkeren kunnen kwijtschelden.’ De donatiecampagne wordt gewoon gecontinueerd met onder andere spotjes op televisie.

error: Kopiëren mag niet!