Prijsuitreiking tweede Donner/Self Reliance Schrijdwedstrijd 2020

Stanley Betterson wint de eerste prijs met: Een jager verdween

De Stichting Don Walther Fonds (SDWF) organiseerde op 9 december 2020 in de BS Het Park de prijsuitreiking van de tweede Donner/Self Reliance Schrijfwedstrijd. Er waren 24 deelnemers, 20 vrouwen en 4 mannen. Het verrassende was dat van de prijswinnaars 2 mannen waren en 1 vrouw. De voorzitter van het SDWF, Carlo Jadnanansing, haalde in zijn spreekbeurt aan dat het organiseren van een dergelijk evenement geen sinecure is. Dit is ook begrijpelijk, omdat er 2 belangrijke opstakels genomen moeten worden. De eerste is het beschikken over de organisatorische knowhow en de tweede: voldoende middelen.

De totale kosten hebben ongeveer Euro 5.000,– bedragen, waarvan Self Reliance circa de helft voor haar rekening heeft genomen. De voorzitter stelde het jammer te vinden dat zowel de overheid als de particulieren het culturele aspect van onze samenleving nogsteeds op een stiefmoederlijk wijze behandelen. Desondanks blijft het streven van de stichting om over 2 jaar een derde Schrijfwedstrijd te organiseren. Dit omdat uit de stijgende belangstelling duidelijk blijkt dat er een behoefte hiervoor bestaat.

De jury bestond uit terzake deskundigen, te weten: Hilde Neus (neerlandicus) als voorzitter en als leden: Sandra Smit (psycholoog en taalkundige) en Jane Smit (directeur Bibliotheek ADEKUS). De beoordeling van de verhalen is anoniem geschied, d.w.z. dat de namen van de schrijvers en de sekse er niet bij vermeld waren. De jury heeft gedurende drie maanden intensief gewerkt aan het beoordelen van de inzendingen. Stanley Betterson, oud-minister en docent aan de Juridische Faculteit van de ADEKUS, maar ook romanschrijver, legde beslag op de eerste prijs met zijn verhaal: Een jager verdween.

In het juryrapport wordt hierover het volgende verteld:

De rode draad door het verhaal heen is de zoektocht van de hoofdpersoon, Jane, naar haar vader, die uit haar leven verdween toen zij drie jaar oud was. Deze zoektocht uit zich in een fysieke reis, ze volgt hem naar plaatsen waar hij is geweest, om daar sporen van hem te zoeken. Er wordt gezegd dat hij als jager in het bos verdwenen is. Naarmate de roman vordert komen daar –meer lugubere- aanvullingen bij. Is hij omgekomen bij een jachtongeluk, is hij vergiftigd? Is hij vermoord? Ook is het een emotionele en spirituele reis, Jane mist wat in haar leven, en daar gaat ze naar op zoek, om zichzelf compleet te maken.

Hilde Neus merkte op dat het bijzondere van het boek het Surinaamse karakter ervan is, maar dat de grootste verrassing voor haar was dat de mannelijke auteur erin geslaagd is in de huid van zijn vrouwelijke hoofdpersoon te kruipen. Bij het lezen van het boek kreeg zij de indruk dat de auteur een vrouw was. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van SRD 10.000,–, maar daarnaast wordt het verhaal in boekvorm uitgegeven op kosten van het SDWF. Dit zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 gebeuren.

De tweede prijs (SRD 5.000,–) ging naar Netty Simons, die als schrijfster meer bekend is onder het pseudoniem Annel de Nore, voor haar vertelling: Berichten uit het verleden. Zij heeft reeds verscheidene romans op haar naam staan.  De auteur was zelf niet aanwezig, maar de prijs werd door haar zoon in ontvangst genomen.

De derde prijswinnaar (SRD 3.000,–) was tevens de oudste deelnemer, Lucien Chin A Foeng met De Dokterstudent. Dit is ook zijn schrijversdebuut. Vermeldenswaard is dat 9 december ook de verjaardag was van de oprichter van het SDWF, Don Walther Donner die helaas verhinderd was acte de presence te geven, maar van harte gefeliciteerd werd. De voorzitter van het SDWF dankte tenslotte de jury en de organisatiecommissie bestaande uit Robby (Rappa) Parabirsing, Sylva Koemar en Jeffrey Quartier voor het intensieve werk dat ongeveer een jaar in beslag heeft genomen.  

Publiciteitsdienst SDWF Paramaribo, 11 december 2020.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: