Roy Bhikharie: “Alleen met een wet kan je een stop zetten achter levenslange voorzieningen ministers”

Onlangs liet president Chan Santokhi weten dat de vele voorzieningen van gewezen ministers op de operatietafel wordt gelegd. De PVP-leider Roy Bhikharie vindt dit uiteraard een correcte opstelling, echter vraagt hij zich simultaan af hoe serieus de regering is om dit te bewerkstelligen. Mooie woorden stellen namelijk niet veel voor zonder de mooie daden die daarbij horen. Het is mede door de VHP dat onder andere ministers na het dienen van slechts 12 maanden voor prodeo in aanmerking komen voor levenslange voorzieningen op kosten van de staat. Daar dit een wettelijke basis heeft, zegt Bhikharie in gesprek met Dagblad Suriname, dat er een wet moet komen om hierin verandering te brengen. 

“Men moet wettelijk en structureel regelen dat levenslange voorzieningen niet meer toegestaan kunnen worden. Het moet geen ad hoc maatregel zijn.” Bhikharie is van mening dat er op dit moment weinig informatie bekend is wat de regering exact wil doen betreffende deze specifieke materie. Zal er bijvoorbeeld strafbepalingen opgenomen worden? Wanneer zal de wetswijziging plaatsvinden? “Waarom maak men geen wetten omwille van transparantie wat wel en niet mag in de toekomst. Dan pas ben je serieus. Hoe zaken er nu voor staan, vind ik het niet serieus.”

Bhikharie blijft erbij dat de regering ook wat moet doen aan de ineffectiviteit van de DNA. Belangenverstrengeling lijkt een normaal gegeven te zijn bij DNA-leden, echter is het juist die belangenverstrengeling die ervoor zorgt dat parlementariërs hun parlementaire werkzaamheden niet naar behoren kunnen doen. “Het instituut van DNA wordt door DNA-leden zelf genegeerd, ze concurreren zelfs met het particulier bedrijfsleven. Wat doet DNA met haar correctieve taak? Niets! Buiten het parlement klagen de parlementariërs veel maar in het parlement kunnen ze de regering niet ter verantwoording roepen.” Bhikharie noemt nepotisme en favoritisme als voorbeeld; vrijwel een ieder heeft er moeite mee maar in DNA wordt dit niet aan de kaak gesteld. “Daarom twijfelf men aan de intenties van deze regering. Men moet niet met 2 maten meten, dat is schending van de rechtstaat”, aldus Bhikharie.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: