De politieke sterkte in district Wanica op 25 mei 2020 ( 15 november 2020)

Het district Wanica heeft een oppervlakte van 443 km² en telde volgens de laatste volkstelling van 2012 een bevolking van 118.222  zielen. Volgens de oude districtsindeling  had het district Suriname ( voor 1 januari 1985) een oppervlakte van 1.628 km². In het verleden was het district Suriname het politieke bolwerk van de VHP. De afgelopen jaren hebben er aardig wat demografische  verschuivingen plaatsgevonden in het district Wanica.

Kort voor de onafhankelijkheid zijn grote groepen Hindostanen naar Nederland geëmigreerd. Volgens de laatste volkstelling( 2012) wonen er 148.443 Hindostanen in Suriname. Op een bevolking van 541.638 zielen komt dit neer op 27.42 %, terwijl er in Nederland in 2002 ruim 160.000 Hindostanen woonachtig waren. De conclusie die we nu kunnen trekken is dat er meer Hindostanen in Nederland wonen dan in Suriname.

De bevolking van Wanica naar etnische groepen( 2012)                                                                       Het district Wanica telde volgens de laatste volkstelling (Census 2 012) een bevolking van 118.22 zielen. De etnische samenstelling van de bevolking in Wanica ( volkstelling 2012):

Het district Wanica bestaat uit zeven (7) ressorten en is goed voor 7 DNA-leden ;  113 RR- en 21 DR-leden. In het  district Wanica wonen er 118.222 inwoners en dat is gelijk aan (118.222/ 541.638)x 100%= 21.8 % van de Surinaamse bevolking. Op basis van een  goed evenredigheidsstelsel zou het distict Wanica  ( 21.8 % van 51 DNA-zetel)= 11,1 ( afgerond) 11  DNA zetels moeten krijgen. Er is genoeg werk voor de 51 DNA-leden om het kiesstelsel nog rechtvaardiger te maken.

Op 25 mei 2015 hadden 10 politieke partijen  en combinaties  aan de verkiezingen deelgenomen in district Wanica. Slechts de combinaties V-7 ( 4 zetels) en de NDP (  3 zetels ) hadden zetels behaald. Wat concreter uitgedrukt had de VHP 3 zetels, de PL 1 zetel en de NDP 3 zetels behaald. De overige  politieke partijen  hadden geen zetels behaald. De politieke partijen die in 2015 geen zetels behaald hadden , hebben waarschijnlijk  geen diepgaande analyses gemaakt. Een ieder droomt van een  DNA zetel; een ieder droomt om in DNA te komen.  In 2020 hadden 16 politieke partijen  aan de verkiezingen in district Wanica deelgenomen , maar slechts 3 politieke partijen hadden zetels behaald t.w.: de VHP ( 5 zetels);  NDP ( 1 zetel ) en de combinatie PL+ABOP ( 1 zetel). Hadden de politieke partijen PL en ABOP geen lijstverbinding aangegaan, dan was die zetel van de ABOP naar de VHP gegaan.

Stof tot nadenken:                                                                                                                                                                      In 2015 hadden 8 politieke partijen minder dan 2% van de goed uitgebrachte stemmen in Wanica behaald ( zie tabel 2). Deze partijen waren : NPS ( 1.35%); BEP (0.89%); PALU (0.24 %); MF (0.44%); ANC (O.37 %); NOP (0.24 %); DRS (0.27%) en PING (0.13 %). Slechts drie politieke partijen hadden in 2015 zetels  behaald in Wanica en deze partijen waren: De VHP, de NDP en de Pertjajah Luhur.

In 2020 hadden 12 politieke partijen minder dan 2% van de goed uitgebrachte in Wanica behaald ( zie tabel 2). Deze partijen waren : BEP (1.72 %); A-20 (1.32 %); DOE (0.84 %); HVB( 1.96%); PRO (0.42%); DA-91 (0.16%); PALU 244 (0.34 %); SPA 198 (0.28%); DNV 14 (0.02 %); STREI 146 (0.21%); VVD 80 (0.11%)  en SDU 108 (0.15 %).

De grote verliezers in 2020 in Wanica waren de NDP en de Pertjajah Luhur. De NDP was in 2015  bijna even sterk als de VHP. De partij behaalde 22.788 stemmen in 2015 ( dat was gelijk aan 37.53 % van de stemmen. In 2020 is de Paarse Partij gezakt naar 11.483 stemmen ( in % uitgedrukt was dat 16.19%; minder dan de helft van 2015) .

De PL behaalde in 2015  in V-7 verband  5.559 stemmen  en in 2020 behaalde de PL in combinatieverband met de ABOP 3.328 stemmen. Een terugval van meer dan 2.000 stemmen.

Hardeo Ramadhin

Het district Wanica bestaat uit zeven ressorten en is goed voor 109 ressortraadsleden en 21 districtsraadsleden (2010).

De ressorten Nieuwe Grond, Koewarasan en Lelydorp zijn de drie grootste ressorten in Wanica.

De verdwijning van de rijstbouw uit Wanica

Het district Wanica was in het verleden het grootste rijstproducerend district van Suriname. De Leidingen zijn speciaal zo ingericht dat de bewoners van de Leidingen aan natte rijstbouw konden doen. Het zoetwater haalden zij uit de kanalen die speciaal daarvoor gegraven waren. Wij hebben op gegeven ogenblik gezien dat de bewoners van Wanica hebben opgehouden rijst te verbouwen. Wij moeten een kijkje nemen in de geschiedenis. Bij opbelprogramma’s reageren burgers op de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen, maar de onderbouwing laat meestal veel te wensen over. Om dit verhaal goed uit te leggen, moeten wij terug gaan naar de historie. In 1973 heeft de NPK-I (de Nationale Partijen Kombinatie, bestaande uit de NPS, PSV, PNR en KTPI) de verkiezingen in Suriname gewonnen. De heer mr. Eddy Bruma werd de Minister van Economische Zaken (nu praten wij van het Ministerie van Handel en Industrie). Minister Bruma wilde de bevolking goedkope rijst geven. Via het CIS (Centraal Inkoopbureau Suriname) werd de rijst aan de burgers verkocht. Deze rijst stond in de volksmond nog bekend als de CIS-rijst van Sf. 0,18 per kg. De consumenten waren blij, maar daarmee heeft men de rijstbouw in Wanica ook volledig kapot gemaakt. In die periode moest elke exporteur die rijst wilde exporteren een vergunning hebben en die vergunning werd door het Ministerie van Economische Zaken verstrekt. De minister had een belangrijk wapen bij zich. Elke exporteur die een vergunning kreeg om te exporteren, moest een deel van de rijst tegen verlies (beneden de kostprijs) aan het CIS verkopen in opdracht van de regering, wat ook gebeurde. De exporteur moest dit verlies met de exportprijs compenseren. In wezen heeft de minister gescoord en de boeren (producenten) hebben het gelag moeten betalen. De exporteur is nooit de verliezer. De bewoners van Wanica hebben toen opgehouden om rijst te verbouwen, want de CIS-rijst was goedkoper dan de rijst die zij zelf verbouwden. Zo heeft men ook deze economische poot in Wanica kapot gemaakt. Men houdt van populistische maatregelen en de burgers zijn dan voor een korte periode erg blij. Op langer termijn is men bezig de economie kapot te maken. In 2008 was de minister Clifford Marica van Handel en Industrie ook bezig allerlei maatregelen te treffen om de export van rijst aan banden te leggen. Jongeren hebben er nauwelijks weet van dat Wanica in het verleden het belangrijkste rijstdistrict van Suriname was. Op dit ogenblik is het district Wanica van een rijstschuur naar een groenteschuur van Suriname veranderd.

Meeste banen in Paramaribo

Duizenden scholieren, arbeiders en ambtenaren trekken ’s morgens van Wanica naar Paramaribo om arbeid te verrichten en ook om onderwijs te volgen. Het district Wanica heeft weinig mogelijkheden. De meeste middelbare scholen zijn in Paramaribo gevestigd. De universiteit is slechts in Paramaribo. Aan het Pad van Wanica (dichtbij Lelydorp) hebben wij sedert 23 augustus 1999 ook een middelbare school.

De afgelopen jaren heeft deze school goede resultaten geboekt. De overheid bekijkt mogelijkheden om ook een middelbare school aan de Kwatta te bouwen. Het district was in het verleden een agrarisch district. Het agrarisch karakter begint langzaam te verdwijnen. Het district Wanica blijft nog het belangrijkste groente- en veeteelt (melkvee) district. Sedert de oprichting van de Melkcentrale N.V. in april 1961 hebben wij gemerkt dat de veeboeren continu strijd moeten leveren voor een betere melkprijs. De opeenvolgende regeringen hebben een beleid ontwikkeld om de melkprijs zo laag mogelijk te houden om de urbane bevolking zoet te houden. De Centrum-Periferietheorie van Galtung is hier goed van toepassing. Het Centrum (de stad) profiteert van de Periferie (het platteland). De Periferie moet goedkoop voedsel en melk leveren aan de consument in het Centrum. Wij merken al jaren dat de Melkcentrale en andere melkverwerkingsbedrijven goedkope melkpoeder importeren, waardoor zij ook goedkoper melk kunnen produceren. In het buitenland wordt melkpoeder gesubsidieerd voor miljarden dollars en Euro’s. De overheid moet een beleid ontwikkelen om deze sector nog levend te houden. Als de melkveeboeren kapot zijn, verliezen wij een groot aantal arbeidsplaatsen. Wat wij al hebben, moeten wij onder alle omstandigheden behouden en uitbouwen.

error: Kopiëren mag niet!