Radjinder Khargi wordt een zeer goede ambassadeur voor Suriname in Nederland

Het negativisme van sommige personen in de (sociale)media kent in bepaalde gevallen geen grenzen. En als je kritiek levert en zulks volgens de regels van de wetenschap onderbouwt dan is daar natuurlijk niks mis mee. In Suriname wordt al enige tijd bij iedere gelegenheid het woord “diaspora” gebruikt terwijl de vlag de lading niet dekt. In ieder geval veroorzaakt dit begrip verdeeldheid omdat het zeer willekeurig wordt gebruikt. Veelal vereenzelvigen Hindoestaanse Surinamers in Nederland zich met het woord diaspora. Er bestaat zelfs al een “mister diaspora” in Nederland. ‘Surinamers in Nederland’  is een neutraal begrip wat meer de eenheid weergeeft. Bovendien zijn zowel in Suriname als in Nederland genoemde doelgroep immigranten met een verscheidenheid aan onder andere beschaving, cultuur, herkomst alsmede taal. De diaspora van bijvoorbeeld China, Europa voorts India kunnen op geen enkele wijze vergeleken worden met Surinamers die buiten Suriname wonen en zich verspreid hebben over de wereld. Bovendien zaait het begrip diaspora dikwijls jaloezie, haat, nijd,  onnodige concurrentie, alsmede de reeds genoemde verdeeldheid vooral in Nederland maar ook daarbuiten. In het kader van natievorming moeten we dit zeker niet hebben!

Tegen desgelijks deze achtergrond heb ik diverse stukken in de (sociale)media gelezen betreffende de voorgenomen benoeming van Radjinder Khargi als Ambassadeur van Suriname in Nederland. Wat mij erg heeft verbaasd bij het lezen van de stukken is dat er allerlei ongeverifieerde onwaarheden worden verkondigd. Daarnaast worden persoonlijke zaken van de heer Khargi aangehaald die alle grenzen overschrijden, voorts ernstige beledigingen, smaad en laster opleveren voor de toekomstige ambassadeur in Nederland.  De heer Khargi kan in het eergste geval zelfs overweging nemen om een strafklacht in te dienen tegen een aantal personen, want: “Zo gaan wij toch niet om met elkaar?” Smaad en laster zijn klachtdelicten! Dit is welbekend bij eenieder. Persoonlijk begrijp ik helemaal niet waarom er zo’n hetze wordt gevoerd tegen de heer Khargi die van onbesproken gedrag is. Waarom gebeurt zulks bij voortduring niet tegen personen die diverse ernstige strafrechtelijke veroordelingen op hun naam hebben en topfuncties bekleden in Suriname?

Alle Surinamers moeten de heer Khargi dankbaar zijn dat hij als hoogopgeleide eveneens ervaren tevens competente persoon deze loodzware taak op zich heeft genomen. Indien nodig kan Khargi altijd nog cursussen volgen die adequaat zijn toegespitst op de functie. Suriname heeft al meer dan tien jaar geen ambassadeur in Nederland terwijl zoveel ex-landgenoten daar woonachtig zijn. In een stuk van 5 augustus 2020 van mijn hand heb ik reeds enigszins aangehaald dat de behaalde opleidingen in Suriname niet in alle opzichten worden overgenomen in bijvoorbeeld Nederland. Om in een digitaal tijdperk alsmede de steeds maar globaliserende wereld nog steeds overmatig de nadruk alleen maar op Surinamers in Suriname te leggen, is niet op zijn plaats. Veel Surinamers zijn om moverende redenen naar het buitenland vertrokken maar zijn nog steeds zeer betrokken bij hun geboorteland. Sommigen voelen zich zowel in emotioneel- als beredeneerd opzicht veel meer Surinamer dan de Surinamers in Suriname, zelfs al zijn ze volgens de wet vreemdeling. De heer Khargi is daar zeker één van, hoewel hij recent reeds de Surinaamse nationaliteit heeft aangenomen! Overigens ken ik de familie Khargi al vanaf mijn kinderjaren van de Kwattaweg: “Een uiterst vriendelijke en integere familie.”

Voordat ik dit artikel schreef, heb ik diverse bronnen geraadpleegd rondom de heer Khargi die allen positief hebben gereageerd. Velen kennen hem als een integere persoon voorts een bruggenbouwer met een goed netwerk. Ik heb werkelijk niks met vooral Surinamers die allerlei titels voor- en achter hun naam schrijven om indruk te maken en of status te verwerven terwijl ze veelal het werk niet aankunnen.  Vaak blijkt naderhand dat deze mensen iets te compenseren hebben.  Een bekend gezegde luidt: “Eenvoud siert de mens!” En zo is de heer Khargi ook. Ik heb hem jaren niet meer gesproken nadat ik hem eens op een receptie had ontmoet. Het is bekend dat eveneens een ambassadeur met “Excellentie” wordt aangesproken, een veel gebruikte benaming in Suriname. Uiteraard zal Khargi aanwezig zijn bij de festiviteiten van 45 jaar Srefidensi. De minister van Buitenlandse Zaken van Nederland Stef Blok behoort ook tot de genodigde buitenlandse gasten. Tot slot wens ik de heer Radjinder Khargi alle goeds toe bij het vervullen van zijn voorgenomen functie als ambassadeur van Suriname in Nederland. U bent de meest geknipte persoon voor deze post! Dat weet ik zeker en daar moeten alle Surinamers waar ook ter wereld trots op zijn!

Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!