Regering zal meel voor brood subsidiëren

Daar brood een belangrijk aspect is binnen de voedselvoorziening van de gemeenschap, wil de regering de broodprijzen stabiel houden en zal zij daarom het meel ten behoeve van de broodproductie subsidiëren. Om te komen tot een goed subsidiebeleid voor meel voordebroodproductie, voert het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (EZ), diverse gesprekken met meelleveranciers.

Zo heeft minister Saskia Walden de afgelopen week meerdere gesprekken gevoerd met de grootste stakeholders in de meelhandel en ook vertegenwoordigers van broodbakkerijen  om met hen van gedachten te wisselen over de kostefficiënte voorwaarden voor de subsidieregeling. Een belangrijk aandachtspunt van de meelleveranciers tijdens deze ontmoeting is de benodigde valuta, tegen de Centrale Bank koers, om met name de import van graan en meel te kunnen betalen.

Een ander belangrijk aspect is dat de overheid erop toe moet zien, dat het gesubsidieerd meel daadwerkelijk ten behoeve van brood voor de Surinaamse gemeenschap wordt gebruikt, met inachtneming van de door EZ gestelde voorwaarden aan de broodbakkerijen.  In dit kader worden bakkerijengeregistreerd.

error: Kopiëren mag niet!