Parels voor de zwijnen gooien

Bewoners van Zorg en Hoop in de buurt tussen de Jagernath Lachmonstraat en de Fajalobistraat, deel uitmakende van het ressort Beekhuizen, vragen zich af waarom actiegroepen alleen opkomen als het gaat om politieke-, arbeids-, vakbonds- eigenbelangen en persoonlijke grieven. Er wordt nooit geageerd tegen de slordigheid, de achteloosheid, het vandalisme, het zonder toewijding omgaan met eigen bezittingen en de bezittingen van het land door asociale mensen.

Zienderogen aan het vervallen

Dagblad Suriname werd geroepen naar Playground Gladiolenstraat, die enkele jaren terug op degelijke wijze werd opgezet. De pret heeft niet lang geduurd. De speelplaats is zienderogen aan het vervallen door het optreden van baldadige mensen, jongeren vooral voor wie de speelplaats was opgezet om er aan sport en spel te doen.

Verspilling

Het opzetten en inrichten van Playground Gladiolenstraart heeft een aardige duit gekost. Serviceclubs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming. Achteraf blijkt dat het parels voor de zwijnen gooien is geweest. Wat een verspilling.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: