Proeftuin LTS-IV op de helling?

De familie Bhikhari aan de Basitostraat te Geyersvlijt (Paramaribo-Noord) bewoont reeds langer dan twintig jaar een stuk land dat gereserveerd is als proeftuin van de maar nooit goed van de grond gekomen agrarische stream van LTS-IV nabij het politiestation te Geyersvlijt. Vanwege de bestemming van bedoeld terrein, is bij herhaling geweigerd het in grondhuur aan deze familie af te staan. Wel mocht zij er een gemakkelijk af te breken houten woning neerzetten, terwijl zij er in de loop der jaren ook in is geslaagd een EBS- en een SWM-aansluiting te verkrijgen. Er is sprake van een win-winsituatie: genoemde familie is geholpen aan een (tijdelijk) woonadres, terwijl haar honden er onverlaten van weerhouden om zich in de tuin schuil te houden en van daaruit inbraken en diefstallen te plegen op de gebouwen van LTS IV en de nabij gelegen woningen.

Wie schetst de verbazing van de familie Bhikhari toen een maand geleden een ondernemer de proeftuin betrad en de kleinere bomen met een brushcutter velde, alvorens zwaarder geschut tegen de grotere bomen in stelling te brengen. De opdrachtgeefster die de ondernemer vergezelde, verklaarde dat het terrein aanvankelijk in grondhuur was gegeven aan haar inmiddels overleden moeder, maar dat thans een in Nederland woonachtige heer in het genot is gesteld van dit recht. Daar zij weigerde de beschikking voor bedoeld terrein te overleggen, is de familie Bhikhari, ondersteund door de directeur van LTS IV, erin geslaagd om de ontbossing van de proeftuin voorlopig te stoppen. Pogingen van belanghebbenden om van het ministerie van Grond en Bosbeheer enige opheldering te verkrijgen, strandden reeds bij de receptioniste van dit ministerie. Hopelijk komt er nu duidelijkheid in deze zaak.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: