Sham Binda:“Good governance cruciaal bij dollarisering economie”

Is dollarisering van de Surinaamse economie een optie? Dit was de centrale vraag bij de virtuele discussieavond van Kenniskring op 6 oktober. Sham Binda heeft altijd gepleit voor dollarisatie en als parlementariër wijkt hij daar niet van af. Dat liet hij als gastspreker ook merken tijdens de recente virtuele discussieavond. In gesprek met Dagblad Suriname geeft Binda aan dat dollarisatie een oplossing is voor de financiële vraagstukken in Suriname, mits er good governance is. “Anders bereik je niets”, stelt Binda.

Is er na de wisseling van de wacht in het politiek machtscentrum dan geen sprake van good governance? Binda is van mening dat dit pas kan als alle neuzen in dezelfde richting staan. “We hebben een coalitie die uit verschillende partijen bestaat. Het groeien naar elkaar toe vormt een belangrijk onderdeel. Wil je good governance, dan moet men je goed begrijpen en op dit moment zitten we nog in een kennismakingsfase.” Eén van de essentiële factoren bij good governance is het plaatsen van the right man on the right place. Daar is er vanuit de samenleving nu al veel kritiek geleverd op politieke benoemingen. Ook Binda heeft hierop zijn kanttekeningen en vindt dat er verschoning moet plaatsvinden. “Sommige mensen zijn geplaatst in raden van commissarissen die helemaal niet deskundig zijn. Zo ook rond de bemensing van de Staatsraad. Zelfs de bemensing van SER is veel te zwak, terwijl dit soort instituten met alle zorgvuldigheid behandeld moeten worden.”

Binda wijst erop dat eenieder rust en vertrouwen wil in de financiële wereld van Suriname. “En dat is er op dit moment niet.” Er is nog steeds niet alleen een economische crisis, maar ook een vertrouwenscrisis. Volgens Binda heeft het politiek systeem veel wantrouwen verwekt bij de samenleving en dat gaat niet zo gemakkelijk weg wanneer er een nieuwe regering aantreedt. Ook bij de moederbank en commerciële banken is er een vertrouwenscrisis. “Er is wantrouwen in elk systeem van ons land. Corruptie is nog steeds hoog. De regering is bezig een ‘medicijn’ te zoeken, maar die ‘medicijn’ zal je alleen kunnen vinden als je weet hoe groot die ‘ziekte’ is”, aldus Binda.

error: Kopiëren mag niet!