Politieke leidster Maisha Neus van STREI! nog steeds strijdbaar

‘Zet belastingen op zaken grote boys en pak niet steeds de kleine man’

Het bleef na de verkiezingen van 25 mei stil rond politiek activiste Maisha Neus en haar partij STREI!. Maar, Neus heeft niet stilgezeten en volgt de politieke- en financieel-economische ontwikkelingen en het regeringsbeleid op de voet. Ze is net terug van vakantie in Nederland, ‘om even mijn hoofd te luchten na de afgelopen drie jaar’, zo zegt ze in gesprek met Dagblad Suriname. ‘Ik ben tot rust gekomen en heb alles van de afgelopen drie jaar kunnen verwerken en een plaats gegeven. Ik sta rustig en positief gestemd in het leven en geniet van het leven door te focussen op mezelf en mijn persoonlijke ambities en doelen.’

‘Voor veel zaken die nu spelen hebben we gewaarschuwd’

De uitslag van de verkiezingen heeft ze ervaren als ‘een grote teleurstelling’. De partij behaalde geen enkele zetel in het parlement. ‘We hebben drie jaar van ons leven opzijgezet om te strijden voor Suriname, veel offers gebracht, tegenwerking ervaren, en heel wat harde lessen moeten leren. Daarnaast hebben we voor veel zaken, die zich nu voordoen, gewaarschuwd. STREI! was vrij extreem, progressief en liberaal in haar plannen en ambities en uitingen, maar dit kwam ook, omdat we de vele problemen met weer een gevestigde orde partij combinatie al zagen aankomen.’

‘We wensen Rodney Cairo alle goeds voor de toekomst’

Over het opstappen van bestuurslid Rodney Cairo zegt Neus dat iedereen vrij is om zijn eigen weg te gaan en hij had ruim voor de verkiezingen al aangegeven klaar te zijn met de politiek. Hij wil het allerliefst terug naar het leger. ‘De mensen van STREI! hebben een integriteitscode ondertekend, en daar houden wij ons aan, we praten niet over ex-leden, en wensen hen alle goeds voor de toekomst en bedanken hen voor de geleerde lessen en ervaringen.’ Cairo had over zijn vertrek verklaard: ‘Mijn idealen komen niet overeen met de handelingen en acties van het bestuur van STREI!, waardoor ik me niet meer kan verenigen met de partij.’

Op de vraag of STREI! inmiddels aan het werken is naar nieuwe verkiezingen, antwoordt de politiek leidster: ‘Alles wat we doen als mens, lid of geen lid van een politieke partij, staat in het teken van volgende verkiezingen. Politiek is heel belangrijk in Suriname, het bepaalt ons hele leven. Dat zien we nu wel weer met de verhoging van de prijzen, ook al rij je geen auto, toch voel je het in je zak. Ook de regering Santokhi-Brunswijk zal worden afgerekend op haar daden, dus ze moeten goed beseffen dat elk besluit dat ze neemt van invloed is op de bevolking. Dat is nou eenmaal de taak van politici. We kunnen alleen maar hopen dat mensen in De Nationale Assemblee niet – zoals in de vorige periode – klakkeloos alle stappen van het beleid goedkeuren.’

‘Prijzen moeten verhoogd worden, daar komen we niet onderuit’

Over het gevoerde beleid van de regering, vooral wat betreft de vele prijsverhogingen, zegt Neus dat de prijzen verhoogd moeten worden, ‘daar komen we niet onderuit’. ‘En dat is hard voor de kleine man. Dus ga vooral belasting halen en de andere zaken terug claimen, zoals dure auto’s, gronden, et cetera. Zet belasting op zaken die de grote boys bezitten, en pak niet steeds de kleine man. Ben dan een keer impopulair binnen je eigen groep, maar sla die mensen met grote lappen grond flink aan, of haal ze terug. Met de net benoemde grondcommissie moet dat lukken.

Om gestolen gelden terug te halen en mensen te vervolgen, moet je eerst de rechterlijke macht aansterken en forensische accountants in dienst nemen om de paper trails te kunnen volgen die de financiële transacties hebben achtergelaten. Op dat gebied zien we nu wat beweging, maar dat had prioriteit kunnen zijn.’

‘Alle maatregelen die door de nieuwe regering worden genomen, drukken op de kleine man, die al geen rek meer heeft. Elke burger heeft meer geld nodig om rond te komen, en dat geld is er niet. In de afgelopen week is er sprake geweest van ordening in de goudsector. STREI! had daar een prachtig plan voor, in samenhang met de belastingen. Er zijn veel goede ideeën, van vele partijen, en die had de nieuwe regering op moeten pakken, en er een samenhangend geheel van maken, zodat ze inderdaad ook samenwerken met andere actoren, zoals was toegezegd.’

‘Gedurfd en dapper van minister Bronto Somohardjo’

Neus is blij met de transparantie die enkele ministeries ten toon spreiden, zoals die onlangs gepubliceerde lijst met zo’n 400 beleidsadviseurs bij Binnenlandse Zaken. ‘STREI! is van mening dat transparantie het middel is om het land te redden. Dat is de enige manier om corruptie tegen te gaan. We zijn dan ook erg blij met de ministers van Openbare Werken, Volksgezondheid en ook die van Binnenlandse Zaken ja. Juist omdat we het hier niet gewoon zijn om namen te noemen, vinden we het juist gedurfd en dapper van minister Bronto Somohardjo dat hij de namen van die 400 beleidsadviseurs wel heeft bekendgemaakt. En dan valt het op hoeveel mensen, waarvan we het niet verwachten, op die lijst staan. En dan proberen ze zich nu met allerlei valse argumenten te verdedigen. Maak openbaar hoe jij werkelijk hebt bijgedragen aan ondersteuning van de gemeenschap, iedereen zou dat moeten kunnen verantwoorden voor zo’n salaris.’

Neus vervolgt: ‘Daarnaast speelt mee dat je wel gediend hebt onder een NDP-regering, die alles heeft uitgehold. In feite ben je dan ook debet aan de huidige situatie. Heb jij dan je land lief? Velen beweren dat ze zoveel van Suriname houden, maar ze houden in de eerste plaats van zichzelf. We zouden veel meer moeten nadenken over de gevolgen van ons handelen op lange termijn. Het is wel echt drey ai van sommige ex-toppers om nu de regering te verwijten dat zij de pot zwart zien, terwijl ze zelf uit die ketel mee snoepten. Het is geen onwetendheid geweest, maar bewuste kwaadwillige handelingen om er zo’n puinhoop van te maken. Dat moet een waarschuwing zijn voor deze regering: luister naar het volk, luister naar de VES, luister naar de econoom Peter Wolff. Luister naar hoe zij bepaalde zaken aan zouden pakken en neem die inzichten mee.’

‘We gaan harde tijden tegemoet met zijn alle, het is belangrijk dat we sterk blijven en solidair zijn met elkaar. We hopen dat wat betreft de nieuwe regering de gemaakte beloften niet zullen verworden tot politieke verkiezingstaal, maar zich zal manifesteren in concreet beleid waar de Surinaamse samenleving al zolang naar snakt.’

‘STREI! heeft trend gezet dat mensen protesteren, hun zegje doen’

Tot slot stelt Neus, dat STREI! blij is dat ze een trend heeft kunnen zetten dat mensen protesteren, dat ze hun zegje doen en dat ze rechtszaken aanspannen tegen zaken die fout gaan. Maar, de samenleving moet nog alerter zijn. ‘De top, de mensen met een opleiding en de elite, moet niet uit angst of opportunistisch in eigen belang handelen en ook hun verantwoording nemen voor een welvarend Suriname, en niet alles bij het oude laten. We moeten kunnen laten zien dat we inderdaad van dit land houden, en dat doen we door het op te bouwen, en niet door het af te breken om jezelf er beter van te maken. Dat betekent dat we moeten kunnen overleggen en luisteren naar mensen die er anders over denken, zeker als dat experts zijn op een bepaald vakgebied. Ervaring is mooi, maar out of de box denken brengt ons misschien nu, in deze situatie met de Corona-pandemie, wel verder. Misschien is Suriname nog niet klaar voor onze moderne ideeën. Het zou wel mooi zijn als iedereen voor zichzelf eens in die spiegel keek en zich afvroeg: wat doe ik voor mijn land?’

Op de vraag wanneer Suriname Maisha Neus weer kan verwachten, reageert ze met de opmerking: ‘Het zal afhangen van de positieve veranderingen in de komende jaren in ons land, of ik weer op de barricaden moet, wellicht met andere strijders die wel openstaan voor een kritische noot. Want controle is geen daad van vijandigheid. Eens een strijder, altijd een strijder.’

error: Kopiëren mag niet!