President Santokhi in Jaarrede: ‘We weten dat er licht is aan het einde van deze tunnel

President Chandrikapersad Santokhi heeft vanochtend, dinsdag 29 september, op het Onafhankelijkheidsplein, tijdens een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee, de Jaarrede uitgesproken.

De Jaarrede begon met een minuut stilte voor de Covid-19 patiënten die aan het virus zijn overleden. Vervolgens ging Santokhi uitgebreid in op de ondersteunende maatregelen die zijn getroffen voor de zwaksten in de samenleving. ‘Op jaarbasis hebben we daar ruim 710 miljoen SRD voor uitgetrokken, ongeveer 210 miljoen meer dan voorzien.’

‘Dit zal gepaard gaan met een campagne vanuit de overheid om te stimuleren dat mensen zuiniger moeten omgaan met water en stroom. Als we daar allemaal bewuster mee omgaan, drukt het onze water- en stroomrekening. Alle beetjes helpen.’

Gebruik Moni Karta wordt uitgebreid

Het gebruik van de Moni Karta wordt uitgebreid en de zorg voor ouderen wordt verbeterd. Voor mensen met een beperking, zal binnen het kader van de Volkshuisvesting bij de oplevering van woningen, rekening gehouden worden met de bouw en financiering van aangepaste woningen.

‘Suriname dé natuur- en cultuurbestemming van de Caribbean en Zuid-Amerika’

Op het terrein van toerisme sprak Santokhi, dat die sector de op drie na grootste industrie in de wereldeconomie is. ‘Daarbij moeten we ook opnieuw kijken naar de verschillende opties als het gaat om de luchtvaart, om Suriname bereikbaar te houden en dat te vergroten. We kijken naar alles als het gaat om uitbreiding van routes, samenwerking of uitbreiding met luchtvaartmaatschappijen en frequenties op routes. Suriname zal verder gepositioneerd moeten worden als dé natuur en cultuur bestemming van de Caribbean en Zuid-Amerika.’  

‘Bureau Onderwijs Binnenland wordt weer operationeel’

Over onderwijs zei de president onder meer dat de kwaliteit van het voornamelijk lager onderwijs in het binnenland al vele jaren te wensen overlaat. Essentieel daarbij is de kwaliteit van het onderwijzend personeel. ‘De nucleus centra op Albina en Brokopondo, die bedoeld waren om het niveau van de leerkrachten in het binnenland op te trekken zijn nauwelijks ingezet en zullen beter worden benut. Ook het Bureau Onderwijs Binnenland wordt weer operationeel gemaakt.’ 

Veiligheid en corruptiebestrijding zijn topprioriteiten van de regering. ‘Ook hier een samenhangend beleid tussen verschillende ministeries als het gaat om het opschonen van het overheidsapparaat van ‘spookambtenaren’, wurgcontracten en andere malversaties. Alle opsporings-, controle- en veiligheidsdiensten zullen worden doorgelicht en weer integer, professioneel en dienstbaar gemaakt worden voor de samenleving.’

Covid-19

Voor wat betreft de volksgezondheid staat de aanpak van de Covid pandemie centraal. Het heeft een zware druk gelegd op het zorgsysteem en een zware wissel getrokken op de economie. ‘De beperkende maatregelen, zoals de totale weekend-lock-down hebben de bevolking sociaal en economisch geraakt. Vervelende maatregelen, die medisch gezien onontkoombaar waren voor onze volksgezondheid. Gelukkig zien we nu een behoorlijke daling van het aantal besmettingen. Het gevaar is echter niet geweken.’ 

Santokhi: ’Uit het Covid fonds is voor de komende zes maanden tot een bedrag van ruim SRD 60 miljoen gereserveerd zodat er geen tekort is aan onder andere Intensive Care-bedden, personeel, equipment en medicatie.’  

Kleinschalige goudwinning

Over goudwinning deelde de president mee, dat het komende jaar een begin gemaakt wordt om de kleinschalige goudwinning te transformeren, zodat het een duurzame en veilige bron wordt van inkomsten en werkgelegenheid. Belangrijk daarbij is het herstel van schade aan de natuur. ‘Er komt aandacht voor alternatieven om kleinschalige gouddelvers te leren om kwikvrij te mijnen’ 

‘Suriname was niet in een positie om respect en ondersteuning af te dwingen’

Over het gevoerde buitenland beleid de afgelopen jaren zei Santokhi: ‘Ons imago is in de afgelopen tien jaren, helaas, systematisch en consistent aangetast door incoherente en ondoorzichtige buitenlandse politiek. Suriname was niet in een positie om respect en ondersteuning af te dwingen. Dat beeld is niet is representatief voor wat het Surinaamse Volk is en we zullen ook hier de reputatieschade herstellen.

Het is duidelijk dat zonder een goede reputatie in de wereld ons land geïsoleerd is en niet interessant is voor politieke-, technische- en financiële, ondersteuning en investeringen.’ 

Tot slot liet de president weten, dat het land er beter voor staat dan drie maanden geleden. ‘Ja, meneer de voorzitter ondanks alle kritiek, ondanks alle moeilijke beslissingen, ondanks alle pijnlijke maatregelen durf ik dat te zeggen. Ik wijs op de effectieve wijze waarop op alle ministeries een stop hebben gezet op geldverspilling, kopstukken in het grootste corruptieschandaal bij onze Centrale Bank en de Postspaarbank zijn opgesloten, wachten op berechting of binnenkort worden opgehaald.’ 

‘We weten dat er licht is aan het einde van deze tunnel. Ik heb niet beloofd dat het makkelijk zou zijn. Maar, ik beloof dat we deze moeilijke klus samen tot een goed einde brengen.’ 

error: Kopiëren mag niet!