Rvt STVS en SRS geformaliseerd

De raad van Toezicht bij de staatszenders STVS en de SRS zijn geformaliseerd. Bij de STVS is Kenrich Cairo de president-commissaris en bij SRS is dat Stanley Dijksteel. Beide heren als de overige raadsleden hebben hun beschikking op maandag 28 september ontvangen uit handen van de directeur van het directoraat Volkscommunicatie, Humphrey Dundas van het Kabinet van de Vice-President. Dundas wees op het belang van beide raden. Vooral de communicatie richting alle lagen van het volk moet volgens hem op een hoger niveau. Het is volgens hem niet de bedoeling dat de raden op de stoel van de directeur gaan zitten. “Er zal vooral controle uitgevoerd moeten worden
op het beleid. Belangrijk is om te gaan voor volledige verzelfstandiging van deze bedrijven”, zei Dundas.

Dijksteel is ook dezelfde mening toegedaan. Volgens hem zal dit geen makkelijke taak zijn. Hij bedankte de regering namens de raad voor het gestelde vertrouwen in hen. Cairo dook in zijn dankwoord de geschiedenis van het bedrijf in. Vooral de opvoedkundige rol welke het bedrijf had moet volgens hem geherintroduceerd worden.  Programma’s voor jong en oud moeten gemaakt worden, meent hij. “Iedere burger tot in het verre binnenland moet zich terug kunnen vinden bij de nationale zender”.  Een belangrijk gegeven is volgens hem, dat meer investeerders en adverteerders aangetrokken moet worden.  De regering Santokhi- Brunswijk wenst beide raden het beste toe in het werk dat voor de komende tijd verzet moet worden. De eerste gesprekken met de directie bij beide bedrijven zullen van de week plaatsvinden. Verder nemen zitting in de raad bij STVS: Lloyd
Djendje, Glen Truideman, Sandro Alberga en Partab Bissumbhar. Bij de SRS zijn dat Idris Naipal, Oscar Flakkalobi, Naäma Leidsman en Olushola Abena.

error: Kopiëren mag niet!