Momentum voor Suriname om toonaangevend te zijn in regio

Secretary of State Michael Pompeo staat deze week gepland voor een bliksembezoek aan Suriname. Het is bekend dat de VSA de ontwikkelingen in Suriname al geruime tijd volgt. Ook de recent gehouden verkiezingen hielden zij in het oog. Het beleid van de Trump regering naar Suriname valt onder dezelfde meetlat als voor de rest van het Caribisch gebied wordt en dat is sinds 2018 gebaseerd op economische groei en welvaart, veiligheid en democratisch bestuur.

Wanneer wij weten dat centraal in dat beleid staan eerlijke en reciproke handelsrelaties, duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding; het bestrijden van drugshandel, transnationale criminaliteit evenals democratie, rechtsstaat en goed bestuur, dan is het duidelijk wat de agenda van de VS is maar nog meer wat de agenda van Suriname moet zijn bij dit bezoek.

Geopolitiek is ook duidelijk dat de VS niet gecharmeerd is van de steeds meer groeiende invloed van China en Rusland in onze regio. Bovendien, dichter bij huis, heeft de VS een duidelijk en hard standpunt naar de machthebbers in Venezuela en geeft actieve ondersteuning aan de Lima Groep.

Het zou naïef zijn om te denken dat het bezoek van de Secretary of State van de VSA een promotie campagne is voor de Surinaamse regering.

Geopolitiek is het zeer opportuun voor Suriname om dit bezoek van Secretary of State Mike Pompeo aan Suriname aan te grijpen als een  unieke gelegenheid de wereld bekend te maken met de vestiging van een nieuw en positief imago van ons land.

Het is geen geheim dat de relatie met de regering Bouterse slechts tot het uiterst noodzakelijk werd beperkt vanwege het cv van ex- president Bouterse en het algeheel negatief imago van de regering toen. De rapportages van State Department in die periode spreken voor zich.  Het voornemen van regering Santokhi om hier een 180 graden draai aan te geven heeft nu de gelegenheid daar zichtbaar uiting aan te geven. Bovendien zou ik verwachten dat wij nu bij deze aangelegenheid gelijk een agenda vormgeven voor de komende vijf jaren.

Mensenrechten en drugs/terrorismebestrijding

Wij verwachten dat de regering een heldere en duidelijke opstelling inneemt in met name de kwestie Venezuela waarbij duidelijk moet zijn dat wij geen regime ondersteunen dat de mensenrechten en politieke rechten van haar burgers vertrapt. Wij moeten de basis leggen voor een sterk bondgenootschap met de VSA.

Dat Suriname een drugsdoorvoerland is verworden is voor onze nationale economie en onze veiligheid en andere regionale economieën onacceptabel, omdat drugs een bron vormen van onder andere terrorismefinanciering en money laundering met alle gevolgen van dien. Belangrijk is ook deze gelegenheid aan te grijpen voor het bepleiten van het vestigen van een vertegenwoordiging van de DEA hier te lande en daarmee een duidelijke boodschap te sturen dat het ons menens is inzake drugs en terrorismebestrijding. 

Ook het promoten van democratische processen en versteviging van de rechtsstaat waarin eenieder gelijk is voor de wet past in dit kader. Heel belangrijk is dat in de gesprekken ook technische ondersteuning wordt gevraagd voor de aanpak van de grootschalige corruptie.

Veiligheid, investeringen en de economie

Met de olievondsten wordt Suriname een belangrijkere partner  voor de VSA vanwege de investeringen van Amerikaanse oliebedrijven, en anderzijds een mogelijke nieuwe markt op dit en ander gebied .We merken ook dat de afgelopen 2 decennia de Chinese invloed in Suriname zich sterk eenzijdig heeft ontwikkeld en dat de VS er goed aan doet om met landen in deze hemisfeer sterkere banden op allerlei gebied o.b.v. wederzijds respect aangaan.
Gezien de grote oliebelangen die vooral in de toekomst een rol zullen spelen moeten wij ook gelijk het aspect veiligheid bespreken en mogelijkheden van samenwerking en ondersteuning in onze grensbewaking bespreekbaar maken.

Heel belangrijk is ook voorstellen te doen inzake onze economische versterking. Een belangrijk voorstel is om te pleiten voor de verlenging van het Caribean Basin Initiative met Suriname erbij!. Suriname heeft vanwege kortzichtig beleid eerder niet geparticipeerd in het initiatief dat uit de jaren ’80 stamt en de Caribische landen die wel participeren voordelen biedt in het handel drijven en hun economische ontwikkeling. Het initiatief verloopt deze maand en wij moeten pleiten voor verlenging en gaan voor toetreding.

Het is belangrijk om de  heer Pompeo te overtuigen van de serieuze aanpak van de economische hervormingen die Suriname wil uitvoeren  waaronder privatisering van staatsactiva, deze passen in het kader van de VSA om de wederzijdse handel en investeringen tussen de VSA en ons te vergroten door de betrokkenheid van de particuliere sector tussen de VS en ons actief  uit te breiden. TAV Covid-19 zou het goed zijn als er goede afspraken komen over mogelijkheden voor Suriname om meegenomen te worden in medicatie ontwikkeling en beschikbaarheid vanuit de VSA aangezien het verwachtbaar is dat als er een vaccin beschikbaar komt wij dat niet zullen kunnen financieren in de huidige economische omstandigheden.

We merken ook dat de afgelopen 2 decennia de Chinese invloed in Suriname zich sterk eenzijdig heeft ontwikkeld en dat de VSA er goed aan doet om met landen in deze hemisfeer sterkere banden op allerlei gebied o.b.v. wederzijds respect aangaan. Wij moeten de relatie zodanig versterken dat het ook de rol verkrijgt van een tegenwicht vormgeven tegen de Chinese “debt trap diplomacy”.

Wij moeten ons helder en duidelijk opstellen op het vlak van o.a. deze aspecten zodat wij een basis leggen als een van de belangrijkste partners van de VSA in de regio.

Angelic del Castilho

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: