Binda voorstander van betere ordening bedrijven in woonwijken

Het DNA-lid Sham Binda is van mening dat woonwijken niet zomaar voor bedrijven en ondernemers kunnen fungeren als plaats voor welke business dan ook. Binda is voorstander van meer ruimtelijke ordening. “Het kan niet zo zijn dat iemand die in een buurt komt, zomaar begint met zijn of haar handel.” De parlementariër vindt dat onderscheid gemaakt moet worden tussen de typen bedrijven. Voor Binda geldt dat bijvoorbeeld een sloopbedrijf niet zomaar in een woonwijk moet kunnen, vooral wanneer zo een zaak het voetpad ontoegankelijk maakt. “Zoiets kan je dan nooit goedkeuren.” Binda vindt dat de buurt ook onbewoonbaar gemaakt wordt. Hij noemt verder uitdeuk- en spuitbedrijven, lasbedrijven en zaken die voor geluidsoverlast zorgen. “Mensen hebben recht op hun woonplezier en ze investeren in hun huis en tuin, terwijl dat wordt teniet gedaan omdat anderen bezig zijn met hun persoonlijke belangen.” Het parlementslid ziet een mooie taak weggelegd voor de districtscommissarissen om op te treden tegen dergelijke ondernemingen in de woonwijken. Vooral de ondernemingen die zorgen voor lawaai overlast lijken bij Binda hoge prioriteit te hebben om te worden aangepakt. “Als iemand chips bakt is dat tot daaraan toe, maar tegen geluidsoverlast moet worden opgetreden”, benadrukt hij. Vooral de ‘ondro oso’ situaties vallen bij het DNA verkeerd in de smaak. “Maar als iemand een hal bouwt en de zaken in een gesloten inrichting doet waar mensen geen last hebben van de activiteiten dan is dat iets heel anders.” Een andere oplossing is het opzetten van een bedrijvencomplex met bedrijfshallen, zodat ondernemers over ruimte kunnen beschikken voor hun werkzaamheden. Deze ruimten kunnen de ondernemers kopen of huren. Volgens Binda kunnen zulke oplossingen zowel door de overheid of vanuit particulier initiatief worden opgezet.

Vers in het geheugen hebben we nog de beelden van Beiroet waar op 4 augustus een gigantische explosie op videobeelden te zien was. Het bleek dat door 2.750 ton aan ammoniumnitraat in dicht bewoond gebied lag opgeslagen.
RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: