Avondklok nu tussen 20.00 uur en 5.00 uur

President Chandrikapersad Santokhi heeft zojuist bekendgemaakt dat de partiele lockdown (avondklok) nu zal gelden van 20.00 uur tot en met 5.00 uur.

Hieronder de statement van de president:

TV-TOESPRAAK COVID-19

PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ZE CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI

10 AUGUSTUS 2020

Volk van Suriname, goedenavond,

De afgelopen twee weken heeft de regering op basis van de zorgwekkende situatie rond COVID-19 enkele maatregelen afgekondigd.

De getroffen maatregelen waren noodzakelijk en urgent om de situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. We hebben kunnen opmerken dat in die twee weken sommigen van U gehoor hebben gegeven aan de oproep. Helaas hebben velen dat niet gedaan, dit met alle gevolgen van dien. De cijfers geven een somber beeld en houden onze bezorgdheid op scherp.

De epidemiologische analyse van de afgelopen 4 weken laat ziet dat er een versnelde stijging van het aantal besmettingen is opgetreden. We zijn dus nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een neerwaartse trend. 

Het aantal besmettingen nam zodanig toe dat we de druk op onze gezondheidszorg konden waarnemen. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker, ook het aantal quarantaine plekken werd steeds minder.

Het Wanica ziekenhuis raakt vol. De regering heeft zich ingezet om een veldhospitaal met een opvangcapaciteit van meer  dan 80 bedden op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica, neer te zetten. Er zijn al extra bedden gereserveerd in de andere ziekenhuizen voor de opvang van COVID-19 patiënten, met als gevolg dat de niet-urgente ziekenhuiszorg zal worden gereduceerd.

Ook de isolatieplaatsen (KKF en Residence Inn) waar de patiënten met weinig klachten worden opgenomen, raken vol.

De steeds stijgende cijfers zeggen ons dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. We merken op dat de meeste besmettingen plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en in het noorden van Wanica. Wij zien tevens ook een uitbreiding naar de overige ressorten en districten. Ondanks de gemaakte afspraken worden feestjes georganiseerd en allerlei samenkomsten, terwijl bekend is dat dergelijke situaties de verspreiding van COVID-19 bevorderen.

Dit zegt ons dat we niet zorgvuldig omgaan met onszelf en elkaar.

Volk van Suriname,

Covid-19 houdt ons vanaf 11 maart 2020 in een greep. Gecombineerd met de sociaal, economische – en financiële crisis ontstaat voor ons allen een bijna onhoudbare situatie. Hoe lang nog, hoe meer nog? Wanneer houdt dit op?

Terwijl we aandacht besteden aan de heersende Covid-19 epidemie, kijkt de regering ook naar andere gebeurtenissen in binnen en buitenland. De verschrikkelijke explosie in Libanon heeft onze aandacht geleid naar de wijze waarop wij in Suriname chemicaliën opslaan.  Onze gedachten zijn bij de regering en de inwoners van Libanon. Maar we leven ook mee met onze Surinamers van Libanese afkomst.  Gebeurtenissen in de wereld, in de regio zijn niet ver van ons, ze beïnvloeden ons en we dienen aandacht daaraan te besteden, tezamen met Covid-19.

Het proces tot het Veilige Nieuwe Normaal is ingezet. De protocollen voor de verschillende sectoren worden geëvalueerd, bijgewerkt en beschreven. Op zeer korte termijn zullen de volgende protocollen worden geïmplementeerd:

  1. protocol voor Winkels en kleine supermarkten
  2. protocol voor Casino’s
  3. protocol voor Bettingkantoren
  4. protocol contact sporten, waaronder het SVB Aangepaste Trainingsprotocol voor  de Nationale Herenselectie
  5. protocol voor de Transportsector

We willen allen terug naar het leven dat we kenden, we willen allen normalisering. Helaas kan dat niet zonder condities.

We moeten ons houden aan de verplichte maatregelen:

  • Het dragen van een mond- neus bedekking
  • Het aanhouden van 1.5 m fysieke afstand, de zogeheten Covid afstand
  • Het regelmatig desinfecteren van de handen

Ik moet een beroep op u blijven doen om de moed niet op te geven. Terwijl we moe zijn, is het virus niet moe; het blijft om zich heen slaan, het blijft zich verspreiden omdat we ons niet optimaal houden aan de maatregelen.

Onlangs is de “Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand” afgekondigd. Met deze Wet heeft de Regering de wettelijke basis vastgelegd om deze pandemie het hoofd te bieden en de nodige maatregelen te treffen.  Op gecoördineerde wijze zullen, met het algemeen belang voor ogen, de uitzonderingen die zullen voortvloeien uit de beheersing van COVID-19 worden geïmplementeerd.

Landgenoten,

De regering is zeer bezorgd, velen van u zijn dat ook; we hebben weliswaar nog niet het kritieke punt bereikt, maar we . We gaan daar niet op wachten. We mogen geen situatie krijgen die we niet het hoofd kunnen bieden.

We zijn daarom genoodzaakt om de maatregelen te verlengen met nog twee weken.  Doen we het niet, dan voorzien we een verdere escalatie van covid-19 in ons land met negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak.

Vanaf vandaag, maandag 10 augustus tot en met zondag 23 augustus gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 1:

Het Uitgangsverbod wordt bijgesteld van 20:00 in de avond – 05:00 in de ochtend

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen:

Maatregel 2:

Verplicht dragen van mond- neusbedekking buiten eigen huis en in het bijzonder bij het betreden van openbare ruimten.

Maatregel 3:

De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afhaal service, met uitzondering van restaurants met terrassen, waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen;

Maatregel 4:

Samenscholingen van groepen van meer dan 5 personen, behalve voor werk of onderwijs, zijn verboden.  Dit is ook van toepassing op feesten, inclusief huisfeesten, religieuze bijeenkomsten en begrafenissen;  

Maatregel 5:

Alle sportscholen en centra zijn tot nader order gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan;

Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid.  Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan!

Maatregel 6:

Contactberoepen zoals binnen de fysiotherapie, kapsalons en barbershops zijn vooralsnog toegestaan mits er voldoende ventilatie aanwezig is in de ruimten (ramen open), de afstand van 1.5 meter tussen cliënten wordt gehandhaafd, evenals de handhygiëne en het dragen van mond- en neusbedekking door alle aanwezige personen;

Maatregel 7:

Alle besloten faciliteiten zoals Casino’s, gok en Vermakelijkheids-gelegenheden, waaronder SURIBET, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten;

Maatregel 8:

Markten blijven vooralsnog geopend met inachtneming van de 1.5 meter afstand tussen klanten en venters, mond- en neusbedekking verplicht voor eenieder die de markten betreedt, goede ventilatie  en handhygiëne;

Maatregel 9:

Het onderwijsproces blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het Ministerie ontwikkelde Covid-19 preventie protocollen.

De komende twee weken zal het toezicht op de naleving op de maatregelen drastisch worden verscherpt door de politie, waarbij beboeting bij niet-naleven zal worden toegepast.

We gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen, en ik herhaal,  wanneer we op elkaar letten, en wanneer we onze eigen verantwoordelijkheid dragen.

Vrijheid komt met verantwoordelijkheid, normalisering komt met verantwoordelijkheid.  COVID-19 beheersen komt met gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid. We gaan het samen doen, voor ons allen, voor onze kinderen, voor ons geliefd land Suriname.

Ik dank U voor uw aandacht.

error: Kopiëren mag niet!