VHP bij Eid-ul-Adha: offers brengen voor land en volk

Op vrijdag 31 juli vieren moslims wereldwijd Eid Ul Adha of het offerfeest. Helaas, omwille van het coronavirus moeten de moskeeën dichtgehouden worden. De islam is gestoeld op vijf zuilen, waarvan de hadj er één is. Elke moslim die daartoe lichamelijk en financieel in staat is, moet een hadj ondernemen. Ter completering van de hadj wordt op de laatste dag een dier geofferd.

Het offerfeest herinnert ons aan de liefde en gehoorzaamheid van Ibrahim voor Allah. Hij was Allah zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Ismaël te offeren. Allah zond daarop een schaap dat Ismaëls plaats op het altaar in mocht nemen. Het offerfeest moedigt moslims aan om de voorbeelden van profeet Abraham en Ismaël te volgen en bereid te zijn alles te doen wat Allah van hen verlangt.

Het offeren van een dier is een symbolische uitdrukking waarbij een moslim zijn bereidheid verklaart om ook zijn eigen leven in dienst te stellen van God. Het offerfeest leidt tot een spirituele verheffing van de moslim. Het offeren betekent in de islam niet alleen de bereidwilligheid om al je aardse belangen en je begeerten op te offeren omwille van de rechtschapenheid, maar ook onderwerping aan de wil van Allah.

Door het offeren wordt er een sterke, eeuwigdurende en inspirerende traditie getoond van ware levenskracht van geloof, liefde, oprechtheid, gehoorzaamheid en nederigheid aan Allah. Het gaat er niet alleen om een dier te offeren, maar dat je door alle opofferingen een beter mens wordt teneinde je dienstbaar te maken voor je medemens. Moslims moeten armenbelasting betalen, de medemens helpen, goed zijn voor de buren en mensen in nood bijstaan.

Door het coronavirus is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het is pijnlijk dat Covid-19 nu bepaalt dat moslims dit jaar het offerfeest anders moeten vieren dan voorgaande jaren. Het coronavirus raakt ons allemaal, daarom moeten we samen offers brengen voor land en volk. Onze gezondheid staat voorop, derhalve zijn de maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen noodzakelijk en ingrijpend. Wij vragen het volk begrip op te brengen voor de noodzakelijke maatregelen.

Het is belangrijk dat we alle aanwijzingen van de gezondheidsautoriteiten strikt opvolgen, we hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis heen komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven. We moeten Suriname gezond maken.

De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) is al 71 jaar bezig offers te brengen voor land en volk. De partij wenst de hele natie, maar in het bijzonder de moslimgemeenschap een gezegende Eid Ul Adha toe, met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige. Moge het gebed en het offer u verheffen tot een beter mens.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: