Stichting Gevallen Helden 1902 herdenkt 118 jaar massaslachting Marienburg

Op donderdag 30 november was het 118 jaar geleden dat de opstand van arbeiders die opkwamen tegen uitbuiting, exploitatie en onderdrukking door het toenmalige plantage bestuur onder leiding van James Mavor op meedogenloze wijze werd neergeslagen door het koloniaal leger. Deze in onze historie belangerijke gebeurtenis wordt jaarlijks herdacht bij het monument op het Plein van 30 juli 1902 in het stafdorp te Marienburg. In het kader hiervan werd door een delegatie van de Stg Gevallen Helden 1902 onder leiding van haar voorzitter Ir Dharm Mungra op deze dag een herdenkingsdienst gehouden waarbij naast het brengen van een bloemenhulde aan onze heldhaftige voorouders ook dia lichtjes werden aangestoken en gebeden uitgebracht door zowel moslim-, hindoe en christen broeders. Volgens voorzitter Mungra is het verder de bedoeling in de komende periode te werken aan het realiseren van een beeltenis van de gebeurtenis op deze dag , 118 jaar geleden. Daartoe is de onderbouw van dit monument reeds gerealiseert middels bijdragen uit de gemeenschap. Voor de realisatie van het beeltenis welke daarop moet komen en de verdere inrichting van het plein werd tot nu toe gerekend op de bijdrage van zowel de ambassades van India en Indonesië die het helaas hebben laten afweten. Aangezien de meeste van de toenmalige contractarbeiders burgers van die landen waren, werd er vanuit gegaan dat hun respektievelijke moederlanden zich daartoe zeker geroepen zouden voelen. De bedoeling is nu om geen tijd verder te verliezen en lokale donateurs te benaderen voor de realisatie van dit door de gemeenschap lang verwachtte kunstwerk . Ook vraagt hij de totale gemeenschap om de offers die onze voorouders voor ons welzijn hebben gebracht nooit te vergeten en ze daarom te blijven gedenken.

Persdienst Stg Gevallen Helden 1902

Y.Khoesial

Tel: 0868 3605

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: