Het regeerakkoord en de gezondheidszorg

In het regeerakkoord, dat door de nieuwe regering is gepresenteerd, wordt niet heel veel aandacht besteed aan de gezondheidszorg, een vooral nu bijzonder belangrijk aspect vanwege de Covid-19 pandemie. In de urgentiefase van dit regeerakkoord staat beschreven onder punt 17: “Reorganisatie van de instellingen voor de gezondheidszorg, in het bijzonder SZF tot directe verbetering van de effectiviteit en de financiën in de gezondheidssector. Zekerstelling van medicijnen- en hulpmiddelenvoorziening en urgente vervangingsinvesteringen.”

Wij spraken met drs. Ruben del Prado, publieke gezondheidszorg arts en directeur van Dek’ati International NV, over dit deel van het regeerakkoord. “Ik denk dat het erg belangrijk is voor deze nieuwe regering dat er een multi-sectorale adviesraad voor de volksgezondheid komt, alsook het opnieuw instellen van een commissie voor de gezondheidszorg in De Nationale Assemblee. Het is ook belangrijk aan te geven dat er al heel wat voorwerk is verricht. Voorwerk waar nog niet echt werk van gemaakt is en waar nu serieus naar gekeken moet worden. Een van de belangrijkste documenten daarbij is het rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) over de ‘Pijn in de Gezondheidszorg.’ Dit rapport is van vorig jaar, en alles erin is nog actueel. Daarin staan als drie belangrijke aandachtspunten: 1. De Surinaamse Wetgeving, voor zover die nog actueel is, moet naar de letter worden opgevolgd. Er gebeurt een heleboel onwettig en niet volgens de bestaande regelgeving. Dat geldt trouwens niet alleen voor de gezondheidszorg. 2. De wetgeving publieke gezondheidszorg is al heel oud, en er zijn wereldwijd ontzettend veel vernieuwingen op dit gebied. Er is daartoe een conceptwet Publieke Gezondheidszorg gemaakt, die spoedig naar DNA moet voor discussie en, hopelijk, snelle aanname. Met deze wet kan de herinrichting van het BOG naar het ‘Surinaams Publieke Gezondheidszorg Instituut’ plaatsvinden. Daarvoor is er ook al voorwerk verricht. De Inter-American Development Bank (IDB) heeft reeds fondsen ter beschikking gesteld om dit nieuwe instituut van de grond te krijgen.”

 Het derde punt dat volgens het SER-rapport, mede samengesteld door Del Prado, dringend aangepakt moet worden, is dat het Staatsziekenfonds zich onrechtmatig gedraagt als een ziektekostenverzekeraar, terwijl ze dat bij wet absoluut niet is. “Ze handelen dus buiten de wet om, want het SZF is een fonds, en geen ziektekostenverzekeraar, zoals de rechtmatige verzekeringsmaatschappijen binnen de Survam. Ook dat moet worden gecorrigeerd. Hopelijk zal dit jonge kabinet deze aandachtspunten snel als prioriteiten oppakken. Ze staan allemaal netjes in het rapport, waar mijn collega dokter Marthelise Eersel en ik een aantal maanden vorig jaar aan gewerkt hebben, en ook door de SER is aangeboden aan de vorige regering van Suriname.”

Dokter del Prado geeft aan dat het gepresenteerde in het regeerakkoord, vanzelfsprekend niet gedetailleerd is. Hij heeft er vertrouwen in dat de nieuwe regering, en met name onze minister van Volksgezondheid, de arts Amar Ramadhin, die hij als jong, dynamisch, inclusief en luisterend bestempelt, aandacht zal hebben voor reeds eerder geïdentificeerde aandachtspunten, zoals bijvoorbeeld aangegeven in het SER-rapport en zich zal omringen door professionele en welwillende deskundigen en werkers in de gezondheidszorg, alsook experts daarbuiten, voor een gezond en welvarend Suriname.

Hieronder kunt u het eindrapport van de SER en het adviesrapport Pijn in de Gezondheidszorg downloaden

error: Kopiëren mag niet!