Persbericht Franse ambassade aan President Santokhi

Paramaribo, 13 juli 2020 

Bericht van Zijne Excellentie de president van de Franse Republiek Emmanuel Macron aan Zijne Excellentie Chandrikapersad SANTOKHI: 

Meneer de gekozen president, 

Aangezien u zojuist tot president van de Republiek Suriname bent gekozen, wil ik u op persoonlijke titel en namens het Franse volk feliciteren en u al mijn beste wensen overbrengen voor succes van het mandaat dat de Surinamers u hebben toevertrouwd. 

Onze gemeenschappelijke grens maakt Suriname en Frankrijk tot natuurlijke partners. De afbakening ervan is een fundamentele kwestie voor onze twee staten. Ik hoop dan ook dat uw ambtsaanvaarding een nieuwe impuls zal geven aan de hervatting van onze grensoverschrijdende samenwerking. We zullen ook onze relatie op het gebied van politie en justitie kunnen verdiepen, die u tijdens uw vorige regeringsfuncties graag wilde bevorderen. 

Onze samenwerking, met name tussen Suriname en Frans-Guyana, die al vruchtbaar is op verschillende gebieden zoals gezondheid, zal ongetwijfeld worden versterkt door de inzet van onze twee landen voor het behoud van het Amazonewoud en het aangaan van de uitdagingen van de illegale winning van goud, met respect voor de mens en het milieu. Onze gezamenlijke werkzaamheden zouden met name kunnen worden ontwikkeld in het kader van de Alliantie voor het behoud van het tropisch regenwoud, die in 2019 door Frankrijk met verschillende partners is geïnitieerd en waarbinnen Suriname zijn plaats zal innemen. 

Meer in het algemeen hoop ik dat onze twee landen kunnen samenwerken, in een multilateraal kader waarvan ik weet dat het u na aan het hart ligt, aan de uitdagingen van onze tijd en in het bijzonder aan de bevordering van de mensenrechten. 

Ik ben ervan overtuigd dat onze bilaterale betrekkingen zich onder uw mandaat zullen blijven ontwikkelen, wat de vriendschap die onze twee landen verenigt, ten zeerste ten goede zal komen. 

Mijnheer de gekozen President, ik wil u vragen om de uitdrukking van mijn hoogste achting te aanvaarden. 

Emmanuel MACRON

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: