Boekwerk 50 jaar ministerie van Arbeid uitgegeven

Het ministerie van Arbeid heeft in verband met zijn gouden jubileum een gedenkboek uitgegeven getiteld “Van onvrije arbeid naar decent work, koersend richting futuristische werkplek” Het eerste exemplaar van het boek is aangeboden aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid door de schrijvers Glenn Piroe en Imro Smith. Beide schrijvers beschikken over veel feitenkennis over zowel de arbeidshistorie als het beleid van het ministerie vanaf de instelling. Ze werken jarenlang op het ministerie en kennen Arbeid door en door. Piroe is onderdirecteur Juridische en Internationale Zaken en Smith is beleidsadviseur Communicatie. Beide heren hebben verschillende boeken op hun naam staan. 

Moestadja zei bij deze gelegenheid dat dit boek een soort tijdscapsule creëert voor het nageslacht. Hiermee kan steeds in perspectief worden teruggekeken naar de wording van de Surinaamse samenleving sinds de koloniale periode, gevolgd door de periode als land in het koninkrijksverband alsook de verschillende politieke perioden vanaf de verkrijging van de staatkundige soevereiniteit. 

Het boek is een prachtwerk dat het verloop van arbeid als productiefactor beschrijft sedert de slavernij tot wat arbeid vandaag de dag uitademt. Uit het boek blijkt dat exploitatie en uitbuiting van de kolonie Suriname altijd de absolute en ultieme drijfveer zijn geweest voor de toenmalige kolonisator om arbeid als productiemiddel te mobiliseren. 

Uit het boek blijkt voorts dat tijdens de revolutie in de jaren tachtig middels decreten de eerste stappen worden gezet om het arbeidsrecht te herzien vanuit het concept van sociale gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Ook zou voor het eerst het arbeidsrecht worden bekeken vanuit de bril van de nakomelingen van de tot slaafgemaakte personen uit Afrika en contractarbeiders uit Azië. De modernisering van de arbeidswetgeving was hiermee ingezet. Uiteindelijk zou de modernisering van het arbeidsrecht pas na 2014 zijn beslag krijgen op basis van standaarden van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), afgestemd op de behoeften en ontwikkelingen in ons land en in de regio. In het boek staat ook vastgelegd wat heden ten dage op het vlak van arbeid is geconcretiseerd, de intrede van decent work en het mogelijk effect in de toekomst van deze ontwikkelingen op het gewenste welvaarts- en welzijnspeil voor de werkende mens. 

Het boek is verrijkt met interessante korte artikelen van opkomende schrijvers op het vlak van arbeid. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: