Verenigde Studenten Unie oneens met start scholen

De Verenigde Studenten Unie van SGS, Lyceum 1, Lyceum 2, HHS, HAVO 4, HAVO 3, SGT, SGK is het oneens met de opstart van scholen zoals het Ministerie van Onderwijs heeft bekendgemaakt. Dit wordt aangegeven in een open brief.

De brief ziet er alsvolgt uit:

Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur Mevr. Natasia Bennanon Dr. S. Kafiluddistraat 117-123 Paramaribo, Suriname

Paramaribo, 29 juni 2020

Betreft: Klachtenbrief

Geachte MinOWC,

Middels deze brief willen wij, studenten van het Lyceum 1 en 2, Havo 3 en 4, HHS, SGK, SGS en SGT, aangeven dat wij oneens zijn met het besluit dat is genomen door het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, betreffende de start van de school en de repetitie ronde van de zesde klassen. De studenten van de vierde en vijfde klassen zijn onvoldoende voorbereid voor hun repetitie ronde, vanwege het laat informeren over de leerstof en verzorgen van de lessen en het niet professioneel handelen van enkele leerkrachten. Enkele leerkrachten gaven heel weinig aandacht aan de leerlingen wat betreft het behandelen van de leerstof. Op bepaalde scholen is er slecht tot geen les gevolgd. Het overgrote deel van de zesdeklassers is het oneens met het start van de school op 6 juli 2020, vanwege de vrees voor de COVID-19 pandemie in Suriname.

Hierbij willen wij namens de middelbare scholen de volgende klachten indienen:

● Op het Lyceum 1 hebben de vierde en vijfde klassen weinig tot geen lessen gevolgd. Volgens de peilingen blijkt dat de Q-leerlingen minder les hebben gevolgd dan de S-leerlingen. Bepaalde leerkrachten hebben kinderen geen aandacht gegeven als de leerlingen kwamen met vragen en of onduidelijkheden. De zesde klassen eisen strenge maatregelen tegen het COVID-19 virus.

● Op de HHS zijn er bij de vierde en vijfde klassen wel voor drie maanden lang lessen verzorgd bij bepaalde vakken, maar bij de andere vakken zijn ze pas begonnen toen ze hoorde wanneer er een toetsing zou komen. Er is geen rekening gehouden met de tijd voor de voorbereiding en de leerlingen moeten presentaties en repetities maken in een hele korte periode.

● Op HAVO 4 is er weinig contact met de leerkrachten en de directie. Bepaalde leerlingen die voor hun mondeling voor moesten en geen voorziening hadden van goed en stabiel internet, worden nu naar de inspectie gestuurd.

● Op SGS werden de lessen slecht verzorgd bij de vierde en vijfde klassen. Er is voor vakken als Economie 1, Economie 2 en Wiskunde Q een plotselinge toets met weinig uitleg. Heel wat leerlingen snappen de leerstof niet, vanwege het lastmoment-gedrag van bepaalde leerkrachten wat betreft de leerstof versturen. Sommige leerlingen hebben geen stabiele internetverbinding.

● Op SGT zijn er teveel verslagen die de leerlingen van de vierde en de vijfde klassen moeten inleveren, terwijl zij zich ook moeten voorbereiden op hun repetitie ronde. Leerkrachten eisen van de leerlingen die geen camera hebben, een camera aan te schaffen voor hun opkomende repetitie ronde. Sommige leerlingen hebben dat budget niet voor een camera. Zesde klassers zijn oneens met de met de start van de school op 6 juli 2020, vanwege de COVID-19 pandemie in Suriname.

De overige scholen hebben allemaal soortgelijke klachten wat betreft de vierde en de vijfde klassen en de COVID-19 maatregelen voor de zesde klassen.

De scholen hebben enkele oplossingen voor deze klachten aangeboden, namelijk:

● De repetities van de vierde en vijfde klassen verschuiven met twee weken zodat zij er beter voorbereid op kunnen zijn.

● Strengere maatregelen tegen COVID-19 treffen wanneer de scholen starten; als dit niet lukt, dan verschuiven totdat het aantal actieve cases daalt.

● Meer lessen online draaien voor de leerlingen.

● Een actievere houding vanuit de leerkrachten (de goede nagesproken).

● Voor degenen die niet over goed en stabiel internet beschikken, kan er fysiek les gegeven worden op de scholen met strenge maatregelen.

● Een online video waarbij de leerstof van de vakken wordt uitgelegd door de desbetreffende leerkracht die het vak verzorgd.

De Verenigde Studenten Unie begrijpt dat wij zich in een pandemie bevinden en dat het COVID-19 virus een serieuze zaak is. Wij snappen ook dat de schoolbanken weer bezoeken van eminent belang is en willen ook zo snel als mogelijk de stagnatie van het onderwijs opheffen. Hoe dan ook, lijkt het genomen besluit vanuit dit ministerie niet de beste oplossing voor de studenten.

Gaarne op een spoedige oplossing uwerzijds.

Met vriendelijk groet,

De Verenigde Studenten Unie

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: