Salaris dc’s zullen fors stijgen

“Van 8.000 naar 15.000”

Dat de salarissen van districtscommissarissen gelijk gesteld worden met dat van een directeur op departementsniveau, vindt August Boldewijn niet schokkend. “Een dc is niet alleen verantwoordelijk voor het district, hij is ook voorzitter van het districtsbestuur, voorzitter van de districtsraad en voorzitter van het hoofdstembureau”, zegt Boldewijn. “Dat men een salaris zal ontvangen op het niveau van een directeur van een ministerie is niet slecht vanwege de verantwoordelijkheid voor een groot aantal mensen binnen een bepaald gebied, terwijl een directeur slechts voor het ministerie verantwoordelijk is.”

Boldewijn zegt niet de indruk te hebben dat deze nieuwe maatregel op alle voorgaande dc’s betrekking heeft. “Want je hebt ook van de inmiddels overleden dc-weduwen, die een weduwnaarspensioen ontvangen en dan moet je ook die pensioenen gaan verhogen, en waar haal je dat geld vandaan?” Hoezeer Boldewijn deze maatregel begrijpt, noemt hij het toch onverantwoord, rekening houdend met de crisistijd waarin we leven. Hij wijst ook op het ontbreken van de wet betreffende de demissionaire periode,de periode waarin een zittende regering 5 tot 6 maanden voor de verkiezingen geen bindende beslissingen meer mag nemen. Je zou nooit 5 tot 6 maanden voor de verkiezingen nog overeenkomsten moeten sluiten met banken en andere instellingen om leningen af te sluiten, waarbij je de  aflossingen voor een nieuwe regering laat. Mogelijk wil een nieuwe regering een totaal ander beleid voeren. Boldewijn noemt dit dan ook onbehoorlijk bestuur.

Fatsoen en wijsheid

Oud-districtscommissaris Hugo Pinas merkt op dat een districtscommissaris ook de havenmeester is in een district. “De dc mag allerhande voorzieningen nemen op het water”, licht hij toe. Vanwege al deze verantwoordelijkheden kan Pinas zich vinden in de opwaardering van de dc’s. Pinas wijst er in tegenstelling tot  Boldewijn op dat de gelijkstelling met een directeursfunctie van een departement ook automatisch gevolgen heeft voor het pensioen van de gepensioneerde dc’s, die allen ambtenaar zijn. “Dat is de waardevastheid van het pensioen. Het zal gelden voor de gepensioneerde districtscommissarissen, omdat de directeuren de hoogste ambtenaren zijn in de overheidsadministratie. Een departementsdirecteur verdient naar aanleiding van Fiso tussen de 13.000 en 15.000 per maand.”

Pinas zegt zijn voormalig college districtscommissarissen de verhoging te gunnen, echter kijkend naar de samenleving in zijn totaliteit op dit moment met alle problemen, zoals de Covid19/Coronaproblematiek en de schulden die betaald moeten worden, noemt hij deze verandering van inkomen “niet verstandig”. Pinas onderstreept dat de dc’s aanspraak maken op de opwaardering. “De taak van de dc’s is zodanig uitgebreid dat die functie zelfs hoger moet worden gewaardeerd dan dat van directeur”, stelt de oud-dc scherp. Toch benadrukt Pinas dat hij op dit moment zijn bedenkingen heeft. “Het lijkt mij niet wijs om op dit moment een opwaardering door te voeren. Ik zou het eerder laten voor de nieuwe regering.” Pinas licht ook toe waarom hij die mening eropna houdt. “Omdat de bond en de overheid het al overeen zijn gekomen dat de districtscommissarissen naar een andere schaal moeten worden overgeheveld. Dan getuigt het van meer fatsoen en wijsheid om het te doen wanneer er een nieuwe president is.” Pinas wijst er verder op dat een onderdirecteur momenteel met Fiso SRD 8.000 tot 9.000 per maand verdient, hiermee is ook een dc momenteel gelijkgesteld. Door nu gelijkgesteld te worden met een directeur zal dit bedrag tussen de SRD 13.000 en 15.000 worden.

Terugdraaien
Hardeo Ramadhin, eveneens voormalig districtscommissaris, is het helemaal niet eens met de verhoging. “Ondanks dat ik ook zal profiteren, kijk ik ook naar de financiële situatie van het land en dan vind ik het schandalig van deze regering om zonder financiële analyse zulke forse verhogingen door te voeren.” Ramadhin wijst op het opleidingsniveau dat directeuren moeten hebben. “Maar ik ken dc’s met een lbgo-diploma”, zegt de voormalige dc kritisch. “Als volledig bevoegd leraar zou ik nooit een job accepteren als ik daar niet geschikt voor zou zijn.” Dit is iets wat de regering moet overlaten voor de nieuwe regering, want er moet een grondige studie worden gemaakt. “Weet men wel wat het betekent als op de valreep districtscommissarissen wordt gelijkgesteld met directeuren? Je wordt leraar met een bachelor, master, MO A of MO B, daarna pas kom je op een school om onderwijs te geven, maar nu wordt ondoordacht de nieuwe regering in een financiële strop gedraaid.” Ramadhin komt dan ook tot de slotconclusie dat de nieuwe regering deze maatregel zal moeten terugdraaien.

RB 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: