Perbericht: DA’91 deelt beleidsinzichten met nieuw gevormde coalitie

Op uitnodiging van de leiding van de samenwerkende partijen  bestaande uit de VHP, ABOP, NPS en PL presenteerde DA’91 op maandag j.l. enkele van haar prioritaire beleidsinzichten aan de voorzitters.  Na een hartelijke ontvangst door dhr. Chan Santokhi werd vanuit de zijde van de ontvangende politieke partijen benadrukt dat het kader en de deskundigheid binnen DA’91 zal worden ingezet. DA’91 deelde haar inzicht met betrekking tot  de verkiezingsuitslag dat het een colletieve overwinning is geweest om de NDP uit de regeermacht te zetten en het land terug te nemen. 

De partij overhandigde haar visie over de belastingen  “Blauwdruk herziening belastingstelsel voor Suriname” aan de gastheer. DA’91 benadrukte het belang van de wederopbouw van het moreel-ethisch stramien van de samenleving en de cruciale rol die het type leiderschap daarin zal spelen. Er werden voorstellen gedaan op verschillende vlakken: financieel-economisch, buitenlandse politiek en beleid, evenals milieu. Bij het laatste werd o.a. voorgesteld de export van rondhout stop te zetten en alle skalians aan de ketting te doen. Op het vlak van de buitenlandse politiek werden o.a. voorstellen gedaan voor standpunt wijziging in de OAS, vertrek uit de UNASUR en het herevalueren van alle buitenposten.

DA’91 stelde voor dat de twee goudbedrijven die in Suriname opereren  te benaderen om in samenspraak met de regering Edelmetaal vakshool op te zetten. Het voorstel voor het opzetten van een edelmetaal vakschool werd met enthousiasme ontvangen. Hiernaast werd ook aanbevolen een formele effectenbeurs vorm en inhoud te geven zodat er nog een financieringsinstrument, naast de tradionele banken, voor lokale bedrijven te geven.

Als prioriteiten voor de agenda van de nieuw aan te treden DNA gaf DA’91 o.a. het volgende mee:

  • Wet Openbaarheid van Bestuur
  • Wet Burgerinitiatief
  • Uitbanning muilkorfwetgeving
  • Terugdraaien gewijzigde Amnestiewet van 2012
  • Aanscherping Anti-Corruptie wet met o.a. een Anti-Corruptie Instituut
  • Wijziging Kiesstelsel ( hierbij werd ook aanbevolen over te gaan op electronisch stemmen)
  • Evenals de noodzakelijke wetgeving voor de implementatie van het parlementair enqueterecht

De partij is ook voorstander van een volledig parlementair stelsel en stelde in dat kader ook voor een nieuwe Grondwet  middels referendum voor te leggen aan de samenleving.

Andere aanbevelingen betroffen het ontbinden van wurgcontracten, privatisering van parastatalen en staatsbedrijven, het versterken van het onderwijs, het uitbannen van de straffeloosheid en het versterken van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Belangrijk hierbij is volgens de partij het inzetten van een bijzonder traject voor het bestrijden van corruptie, terughalen van ontvreemd goed en geld, waarbij onmiddelijke toetreding tot VN conventie tegen corruptie van belang is. De partij deed ook het voorstel voor een vestiging van de Drugs Enforcement Agency hier te lande.

De delegatie van DA’91 bestond uit Angelic del Castilho ( voorzitter) en Sunil Oemrawsingh (voorzitter Partijraad)

DA’91 Publiciteitsdienst

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: