Bouterse kan eed of belofte niet in eigen handen afleggen

Hoewel de 74-jarige president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse ook het oudste gekozen lid is in jaren, zal hij deze functie echter niet kunnen bekleden op de assembleevergadering van 29 juni. Staatsrechtdeskundige en hoogleraar Sam Polanen zegt aan Dagblad Suriname dat het oudste lid in jaren de eed of belofte in de handen van de president van de Republiek Suriname moet afleggen om beëdigd te worden in deze functie. Aangezien Bouterse nu formeel de president is, is het dus volgens hem onmogelijk dat het staatshoofd de eed in zijn eigen handen zal afleggen. Nu Bouterse dus verhinderd is, komt het volgende oudste gekozen lid in beeld, in dit geval partijgenoot Rabin Parmessar, die nu minister is van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Parmessar is 67 jaar. Er zal dus een situatie ontstaan dat Bouterse, totdat de nieuwe president is gekozen, tegelijk staatshoofd en DNA-lid is. Grondwettelijk is Bouterse formeel de president tot en met 13 juli 2020. Bouterse kreeg in 2009 ontslag als DNA-lid. Dit ontslag van Bouterse vloeide voort uit zijn afwezigheid bij parlementaire werkzaamheden tussen 1 december 2007 en 31 december 2008. Op de eerste bijeenkomst worden de geloofsbrieven van de gekozen DNA-leden onderzocht. Het oudste lid in jaren wordt eerst door de president beëdigd, waarna de persoon als fungerend voorzitter van DNA, de overige 50 leden zal beëdigen. Hierna zal de nieuwe DNA ertoe overgaan om haar voorzitter en vicevoorzitter te kiezen.

Uiterlijk 13 juli verkiezing president en vicepresident

President Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin zijn op 14 juli 2015 gekozen. Nu de grondwet in artikel 91 lid 1 bepaalt dat zij voor 5 jaren zijn gekozen, zullen hun opvolgers uiterlijk op 13 juli 2020 gekozen moeten zijn. Bij wet is bepaald dat de kandidaatstellingen voor deze functies uiterlijk 3 dagen voor de dag der verkiezing moeten zijn ingediend bij de voorzitter van DNA. Dit moet dus uiterlijk 10 juli gebeurd zijn. Een kandidaat dient door tenminste 7 DNA-leden te worden voorgedragen. In artikel 83 lid 3 van de grondwet staat dat een meerderheid van tenminste 2/3 deel van het grondwettelijk aantal leden van DNA is vereist voor het kiezen van de president en de vicepresident. Dit betekent dat 34 leden dus hun stem op een kandidaat moeten hebben uitgebracht, wil die in DNA gekozen zijn. Indien de president noch de vicepresident in DNA, zelfs na 2 stemmingsronden, het vereiste aantal stemmen (34) halen, komt de Verenigde Volksvergadering (VVV) daartoe bijeen. In de VVV worden deze functionarissen bij gewone meerderheid van stemmen gekozen. 

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: