Vaderdag 2020 bedekt met een Coronavirusmantel

Vaderdag staat voor de deur. Zondag aanstaande zal deze bijzonder derde zondag van juni bedekt met een Coronavirusmantel gevierd worden om vaders eer te betuigen. Drie oude schoolvrienden van de Paulusschool, die elkaar niet elke dag ontmoeten, haalden herinneringen op. Vaderdag kwam ter sprake. De strekking van het gesprek werd vastgelegd.

Vaderdag een gezinsfeest

“Vaderdag is tijdens mijn jongere jaren nooit onopgemerkt voorbijgegaan. De familie bracht Vaderdag door in gezinsverband. Zoals gebruikelijk alatria-kippensoep met aardappelen als ontbijt, het gebruikelijk recept op zondag. De kroon zat op het middagmaal, vaak bruine bonen met alles erop en eraan.”

Mijn vader aan het hoofd

“Ik ben een jong-bejaarde van 70, ik heb mijn vader nooit een geschenk gegeven met vaderdag. Het bleef bij een felicitatie uitgedrukt in woorden. Ik kan mij geen omhelzing tussen vader en zoon of andere lichamelijke affectie op Vaderdag of andere dag herinneren. Begrijpt u mij niet verkeerd. Ik kom uit een gelukkig gezin met mijn vader, als een rots in de branding, aan het hoofd.”

De poeha rond Moederdag

“Op Moederdag was het ritme en de stemming hetzelfde als op Vaderdag. Alleen regende het dan bosi’s, brasa’s, bloemen en cadeautjes van alle 7 kinderen en kleinkinderen en was het rumoerig in huis, vanwege de poeha die er werd gemaakt. Het is nooit in mijn gedachten opgekomen, dat op Vaderdag ik minder uitbundig in de bloemetjes word gezet dan mama, de moeder van mijn kinderen. Het is voor mij zelfsprekend, gezien de plaats die moeder de vrouw bekleedt in huis en in de samenleving.”

Is de moeder hoofdpersoon?

“Gedurende mijn leven heb ik bij familie, vrienden en kennissen niets anders meegemaakt. Volgens mij beleeft iedereen Vaderdag op de mij bekende wijze. Mijn kinderen, die het huis zijn uitgevlogen en hun eigen gezinnen hebben gevormd, doen het ook niet anders op Vaderdag en Moederdag. Dat moeder de hoofdpersoon binnen het gezin en de samenleving is, komt volgens mij omdat zij zo geschapen is. Zij baart, hecht zich lichamelijk en geestelijk aan de vrucht in haar schoot. Zij is daarbij het meest betrokken bij het verzorgen, voeden, opvoeden en opbrengen van het kind. Is zij daarom de hoofdpersoon binnen het gezin?”

Opgevoed zoals het hoort

“Ik werd opgevoed zoals het hoort. Volgens natuurlijke aanleg en ervaring in het opvoeden, dat van generatie op generatie is overgedragen. Tegenwoordig wordt de wetenschap er steeds meer bijgehaald. Getracht wordt bij het opvoeden van het kind volgens het boekje tewerk gegaan.”

Moderniteit

“De moderniteit legt nadruk op genderzaken, waaronder meer aandacht van de vader voor het kind. De wetenschappers zullen wel weten waarover zij praten, maar hun denkwijze en bevindingen lijken op belangrijke punten en gebieden onverenigbaar met mijn natuur. Ik ben mijn heel huwelijksleven kostwinner geweest, tot op de dag van vandaag draait mijn huishouden op wat ik gepresteerd heb gedurende mijn beroepsleven. Ik bevind mij beroepshalve 6 dagen in de week, 8 tot 10 uren per dag buitenshuis. De huishouding was altijd in goede handen van mijn wederhelft, die net als ik uit een keurig gezin kwam en voor ons een goed nest bouwde. Wat is daar fout aan?”

De verwekker

“Vaderdag gaat verder dan de biologische vader, de verwekker van kinderen. Genoemd kunnen worden stiefvaders, ooms, grootvaders en andere figuren die zich bekommeren om de voeding, opvoeding en welzijn van opgroeiende spruiten. Vaak tot lang nadat deze zelf volwassen zijn geworden, worden zij omringd met belangstelling, medeleven in woord en daad.”

Ik heb 2 vaders

“De vaderfiguur, een rolmodel is voor levenslang. Het gaat om de moedige, onzelfzuchtige en liefhebbende vader. Ik heb 2 vaders, mijn opa en mijn stiefvader. Ik weet wel wie mijn biologische vader is, maar ik ken hem niet omdat het leven tussen hem en mijn moeder en haar familie verscheurd is op een wijze, waardoor de relatie totaal vergiftigd is. Wat er heeft plaatsgevonden, weet ik niet. Ik ontmoet mijn vader zelden of nooit. De weinige keren van persoonlijk contact met hem gebeurt slechts bij toeval, eens in de zoveel tijd, tijdens een vluchtige ontmoeting in de stad.”

Rare betekenis

“Ik durf geen oordeel over mijn biologische vader te vellen, want tot nu toe weet ik alleen maar wat anderen van hem zeggen en denken. Mijn biologische vader neemt als hij mij ontmoet, nooit de naam van mijn moeder of haar familie in de mond. Hij informeert niet eens naar haar. Wij hebben het over oppervlakkige zaken, hoe gaat het met je, de kinderen, je vrouw? De band met hem geeft aan Vaderdag een rare betekenis.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: