Covid-19 persconferentie update 18 juni

De directeur van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) deelde een aantal zaken mee tijdens de persconferentie van donderdag 18 juni 2020.

Allereerst gaf zij aan dat de prijs van eieren, die nu variëren tussen een prijs van srd 0.50 en 0.80 door het ministerie van LVV worden vastgesteld en dat gezamenlijk met dat ministerie zal worden gekeken naar een kostprijscalculatie om te komen tot een adviesprijs. De prijs van brood is verhoogd zonder te zijn gecommuniceerd met de samenleving en de bakkers hebben hun bezorgdheid geuit. HIT zal gesprekken met de bakkers voeren om te komen tot een adviesprijs. De verhoging is veroorzaakt door de verhoogde prijs van suiker en zout die zijn gekoppeld aan de dollar koers.

Het bedrijf de Molen subsidieert momenteel en gestreeft wordt om te komen tot een adviesprijs. Ook de prijs van kip is gestegen van 40 naar 51 SRD. 60 procent van de kipproductie is mede afhankelijk van USD koers. Gevraagd wordt om prijsopdrijvingen van producten in de winkels te blijven melden bij de Economische Controle Dienst (ECD). Vanwege de noodzakelijkheid zijn vrachtvervoer als vluchten door maatschappijen die betrokken zijn bij vrachtvervoer opengehouden. Woordvoerder van de politie, inspecteur Naarden was vanwege bijzondere verplichtingen afwezig.

De directeur van het ministerie van Sociale Zaken, Angela Salmo zei dat personen die zich reeds hebben geregistreerd voor de srd 1500 aan de Gongrijpstraat niet uit huis hoeven om hun pakketten op te halen. 4000 huishoudens hoeven niet meer uit huis omdat de pakketten thuis zullen worden geleverd. Dit geldt ook voor mensen die een aanvraag hebben gedaan en zijn geregistreerd bij Sociale Zaken. Personen die zich via app en sms hebben aangemeld moeten wel nog persoonlijk langkomen maar een grote groep heeft ondertussen hun pakket reeds ontvangen. Bij de verdeling zullen mensen voortaan in 3 rijen worden ingedeeld om wantoestanden te voorkomen, zoals eerder deze week.

Ook het aantal distributielocaties is verruimd naar 14. Mensen moeten zich aanmelden met hun ID en familieboek, gezinnen tot 5 personen komen in aanmerking voor 1 pakket, meer dan 5 personen ontvangen 2 pakketten. Wie zich met ID maar zonder familieboek meldt ontvangt 1 pakket.

Voorlopig zullen AKB gelden in contanten blijven worden uitbetaald. Bij normalisatie van de situatie zal eraan worden gewerkt dat mensen zoveel mogelijk worden voorzien van een bankrekening. Ondertussen hebben senioren en personen met een beperking hun gelden ontvangen.

Salmo gaf tenslotte aan dat personen die zonder baan zijn komen te zitten zich nog kunnen aanmelden om voor de vergoeding van SRD 1500 in aanmerking te komen.

De gidsen van UTGS komen voorlopig in aanmerking voor een voedselpakket, over het in aanmerking komen van de SRD 1500 wordt te zijner tijd nog besloten.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: