Openbare zitting Paramaribo om 17:00 uur

Inmiddels heeft DC Nerkust de politieke partijen uitgenodigd voor de Openbare zitting inzake uitkomsten uitgebrachte stemmen van hoofdstembureau Paramaribo in de Anthony Nesty Sporthal. Een proces-verbaal dat ontbrak, en wel die van stembureau 180 (Pontbuiten) werd al snel in de kist gevonden (zie foto) en verwerkt. 

In de ANS wordt de laatste hand gelegd aan de werkzaamheden. 

Op de Openbare vergadering vanmiddag komen aan de orde:

  • Het aantal op iedere kandidaat van een lijst uitgebrachte stemmen;
  • Het aantal op elke politieke organisatie uitgebrachte stemmen per kiesdistrict respectievelijk ressort; 
  • Het gezamenlijk aantal der op kandidaten en politieke organisaties in het kiesdistrict uitgebrachte stemmen; 
  • Het aantal zetels in de districtsraad moet worden toegekend aan politieke organisaties, naar evenredigheid van het totaal aantal in de ressortsraden verworven zetels.
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: