Persbericht Paramaribo, 8 mei 2020 OKB: in het stemlokaal of niet

Aan de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken afgelopen 5 mei, voorstellen van COVID-19 maatregelen bij verkiezingen gepresenteerd, met de bedoeling deze te becommentariëren. De maatregelen zijn in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het COVID-19 Managementteam tot stand gekomen. Ze worden nodig geacht, zodat 25 mei geen COVID-19 spreidingsrisico vormt in Suriname.

Kiezers moeten veilig kunnen stemmen, maar ook een ieder werkzaam op een stembureau moet COVID-19 veilig zijn. De door het COVID-19 Managementteam gestelde veilige afstand van 2 meter zou niet haalbaar zijn om in acht te nemen op de stembureaus. Op een stembureau kunnen zich tegelijk namelijk maximaal 16 personen bevinden. 10 stembureauleden, 1 OKB-toezichthouder, 2 politieke waarnemers en 3 kiezers.

Tenminste 1,5 meter veilige afstand houden is toen goedgekeurd. Zelfs met deze afstand is het passen en meten om de stembureaus zo goed mogelijk in te richten. De oppervlakte van de ruimte waarin stembureaus meestal worden ondergebracht, bieden veelal die gelegenheid niet. Het voorstel is daarom gedaan om de gebruikelijke 2 politieke waarnemers en de toezichthouders van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), buiten het stemlokaal te plaatsen. Dit zou zodanig gebeuren, dat het zicht op alle handelingen in het stemlokaal goed te volgen is.

Tijdens de meeting heeft het grootste deel van de politieke partijen aangegeven met de plaatsing buiten grote moeite te hebben en dat als de ruimte het niet toelaat, tenminste de OKB-toezichthouder in het stemlokaal wordt geplaatst. Een andere optie die naar voren werd gebracht was om op elk stembureau camera’s binnen en een beeldscherm buiten plaatsen, zodat een ieder buiten het stemlokaal de handelingen in het stembureau goed kan volgen.

Met de feedback van de politieke partijen, wordt thans de laatste hand gelegd aan de COVID-19 maatregelen die op 25 mei 2020 zullen worden gehandhaafd, waarbij het voorstel om de OKB-toezichthouder in het stemlokaal te plaatsen, meegenomen wordt. Enerzijds omdat er groot draagvlak is hiervoor onder de politieke partijen en anderzijds omdat de tweede optie, behalve financieel, vooral teveel logistieke organisatie en extra mankracht zal vergen voor opzet, installatie en beveiliging.

Het betreurt de verkiezingsorganisatie dat het OKB steeds kiest om zich te uiten bij de media, terwijl de verkiezingsorganisatie gisteren per hun schrijven is gevraagd om reactie binnen 2 dagen. Berichten als deze werpen namelijk een onnodige schaduw op de aankomende verkiezingen met alle gevolgen van dien.

error: Kopiëren mag niet!