Soenderpersad Hanoeman: “Afstandsonderwijs is iets heel anders dan tv-onderwijs”

Onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman is van mening dat afstandsonderwijs iets heel anders is dan tv-onderwijs. In Suriname zijn de scholen sedert 16 maart gesloten vanwege Covid-19. Vanaf 16 april is er een aanvang gemaakt met afstandsonderwijs. Het Onderwijsministerie biedt daarbij diverse lessen aan via de tv-zenders 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 7.1, 7.4, en 12.2. In gesprek met Dagblad Suriname brengt Hanoeman in herinnering dat vrijwel alles wat het ministerie uitprobeert, uitmondt in een fiasco, zoals bij de nieuwe leermethode op de basisscholen en de Academische Leraren Opleiding (ALO). Een kenmerk daarbij is dat het ministerie overnight zaken implementeert, zonder vooraf een gedegen onderzoek gedaan te hebben. Volgens Hanoeman is dat ook het geval bij tv-onderwijs, met alle gevolgen van dien.

Geen heldere doelstelling

Bij afstandsonderwijs wordt het lespakket digitaal opgestuurd en er zijn voldoende contactmomenten met de leraren. De onderwijskundige merkt op dat hetgeen het ministerie afstandsonderwijs noemt een eenrichtingsverkeer is, waar ouders en scholieren opgezadeld zitten met allerlei onbeantwoorde vragen. Ook merkt Hanoeman op dat het ministerie geen volledig uitgewerkt plan van aanpak heeft en geen duidelijke doelstelling voor het geven van tv-onderwijs. “Waarom zouden ze anders zeggen dat ze eerst bij de leerlingen van leerjaar 7 en 8 van de basisscholen gaan beginnen? Als er geen heldere doelstelling geformuleerd is, dan is het geen onderwijs maar vertier. Daarom beschouw ik tv-onderwijs, wat nu gaande is, als nattevingerwerk.”

Hanoeman voert aan dat het tv-onderwijs van het ministerie bovendien een duur heeft van slechts 60 minuten per dag, terwijl de basisschoolleerlingen normaliter van 08:00 uur tot en met 12:00-1300 uur onderwijs volgen. Wat hem nog meer bevreemdt, is hoe verder als Covid-19 eenmaal voorbij is? Daar aansluitend is het ook van belang om na te gaan waar de scholieren gestrand zijn met de leerstof. “Heeft het ministerie hieraan gedacht?” Hanoeman begrijpt dat het ministerie niet stil wil zitten en een verloren schooljaar wil voorkomen, echter moet dat wel doordacht zijn, het kost bovendien heel wat. De kans is ook heel groot dat buiten Paramaribo er minder tv-onderwijs gevolgd zal worden. Zoals de zaken er nu voor staan, vreest Hanoeman voor een verloren schooljaar met een landelijk slagingspercentage ver beneden de standaard van 50%.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: