Toespraak C-47 i.v.m. Wrokoman Dey

Vanwege de corona crisis werd de traditionele 1 mei boodschap dit jaar door Robby Berenstein via de media gebracht.

De vakbondsleider besprak met name de gevolgen van de corona crisis voor de arbeiders, met name die in Suriname. Hij benoemde de werkenden en gepensioneerden als de meest kwetsbare groepen in zowel economisch als in gezondheids-opzicht. Berenstein memoreerde de woorden van bisschop Choennie: “De grootste fout die we als wereldgemeenschap kunnen maken is geen lering te trekken uit de lessen die het coronavirus ons leert, en in ons gedrag daartoe zowel als individu als collectief geen verandering zouden brengen.”

De voorlopige lessen voor de werkers zijn dat het duidelijk is dat wij behoren tot de meest kwetsbaren, dat de wijze waarop onze economieën zijn ingericht, met name de kapitalistische productiewijze , niet in staat is de meest elementaire levensbehoeften, voeding, huisvesting, gezondheidszorg,m transport, infrastructuur etc. op adequate en rechtvaardige wijze te distribueren over grote lagen van de bevolking, dit vanwege de enorme kapitaal accumulatie bij een kleine groep, waardoor minder ruimte blijft voor de voornoemde levensbehoeften die cruciaal zijn bij de bestrijding van en preventie van zaken zoals het coronavirus, maar ook de wijze waarop we met ons milieu omgaan. We moeten nagaan hoe structureel onze economieën te herinrichten, meer gericht op behoeften van de bredere lagen van de  bevolking. Hij beklaagde ook het slecht economisch beleid in Suriname, met tal van corruptie gevallen, die het allemaal alleen veel erger maken, en pleitte voor een diepgaand onderzoek, gevolgd door straf voor de schuldigen. “De C-47 en haar vakbonden zijn direct slachtoffer geworden van dit alles.”

Ook kondigde hij aan in continu overleg te zijn om na te gaan hoe economisch en sociaal de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen. De onderhandelingen daartoe zijn gaande. Berenstein zei het jammer te vinden dat individuen zich hebben laten lenen om splitsing binnen de vakbeweging te brengen door het accommoderen van kopstukken binnen de vakbeweging, Hij doelde hierbij op de benoeming van Armand Zunder tot directeur der belastingen. “Wij van C47 gaan op onze gekozen route voort en blijven ons sterk maken voor belangen van de arbeiders, voor een betere toekomst voor allen.” Hij wenste de samenleving een bezinningsvolle wrokoman dey toe.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: