Gerechtigheid voor de samenleving

Het nieuws dat het Openbaar Ministerie eist dat de minister van Financiën in staat van beschuldiging wordt gesteld, bevestigt de vermoedens uit de samenleving welke ook worden verwoord door talrijke publicaties van DA’91 dat minister Hoefdraad van Financiën en het kabinet Bouterse  corrupt zijn. Het verzoek van de Procureur Generaal, de onafhankelijke-  en  integere vervolgingsautoriteit, is als een bom ingeslagen in de samenleving. DA’ 91 stelt heel veel vertrouwen in de bezetting van het OM, en heeft dat vaker publiekelijk aangegeven. De aanhouding van voormalig Governor van de Centrale Bank, Robert Gray van Trikt en het verzoekschrift voor een strafrechtelijk onderzoek tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën afkomstig van DA 91 en andere maatschappelijke groepen inzake, machtsmisbruik van de minister van Financiën ,  moet niet los gezien worden van het verzoek van de PG aan de DNA om art 140 van de GW van toepassing te laten zijn voor deze politieke ambtsdrager. Overigens is dit geen nieuw fenomeen. De voormalige ministers D.Balesar en S.Gilds zijn ook in staat van beschuldiging gesteld en veroordeeld! De maatschappelijke aanklacht van DA’91 in solidariteit met andere maatschappelijke groepen heeft herhaaldelijk, jarenlang, de misstappen van de MINFIN geconstateerd en gewaarschuwd voor de ramp die onze samenleving te wachten staat en opgeroepen tot correctie. Meerdere malen is er een dringend beroep gedaan op onze Nationale Assemblee om paal en perk te stellen aan het onverantwoordelijk en wetteloos gedrag van de nu tot verdachte aangemerkte minister van Financiën. DNA gaat ook niet vrijuit in deze. Waarom heeft DNA niet op haar achterpoten gestaan op basis van art. 156 van de Grondwet dat verantwoording door de regering, in deze , de minister Financiën wordt afgelegd aan de DNA over de gedane uitgaven, zodat kan worden gecontroleerd of de gedane uitgaven in overeenstemming zijn met een goedgekeurde begroting en b.v. kan worden nagegaan welke leningen zijn gesloten, welke onderpanden daarvoor zijn gegeven, hoe het staat met de aflossingen en rentebetalingen aan schuldeisers. Waarom heeft DNA op basis van haar wettelijke verplichting ,GW art 156 , lid 5a (Het slot der rekening wordt voor elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld bij wet), haar taak verzaakt. Waarom heeft DNA niet geëist dat de MINFIN Hoefdraad  de verantwoording van de uitgaven over de afgelopen jaren ter controle moet toezenden  aan de Rekenkamer, wat volgens de Comptabiliteitswet binnen 1 jaar moest gebeuren (en volgens het verslag van de Rekenkamer over 2017 was dit op 28 maart 2019 na verschillende aanmaningen nog steeds niet gebeurd!), terwijl dit ingevolge de gewijzigde Comptabiliteitswet 2019 zelfs binnen zes maanden na afloop van het begrotingsjaar moet gebeuren! Waarom volgen er geen sancties wanneer de CBvS al jarenlang geen jaarverslag bekendmaakt en via de Minister van Financiën geen verantwoording aflegt (art. 47 van Wet Toezicht Bank-en Kredietwezen 2011)

Naast de NDP stelt DA’91 ook de BEP, DOE  en de overgelopen leden van de PL. die de coalitie in 2015 vormden en ondanks men de bestuurlijke geschiedenis van de NDP en haar prominenten uit de jaren 80 kent, toch koos deze regering vorm en ondersteuning te geven ten nadele van onze samenleving. De interne politieke taferelen zijn die partijen en leden dan ook niet bespaard gebleven.

De handeling en eis van de PG vandaag moet elke Surinamer trots doen voelen en overtuigen dat in ieder geval het Openbaar Ministerie de bescherming van de burgers tegen dit “bestuurlijke boeventuig” serieus neemt. Elk DNA lid, die draalt en/of weigert met het uitschrijven van deze vergadering en het verzoek van de PG, om minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in staat van beschuldiging te stellen is medeplichtig aan beroving van de staat Suriname en zal daar,  door een DA’91 regering,  keihard verantwoordelijk voor gehouden worden. 

Publiciteitsdienst DA’91

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: