President waarschuwt illegale overstekers: ‘Als men niet luistert, dan noodtoestand in de grensgebieden’

Kolonel Veira Danielle Veira van de Nationale Veiligheidsdienst gaf in haar introductie van de toespraak van president Desi Bouterse gisteren aan dat na bijkans 4 weken in de COVID-crisis, waarvan 2 weken in partiële lockdown, er vanochtend om 09:00 uur alarm geslagen is bij de President. Dat komt omdat de situatie bij de grenzen ernstige zorgen baart. Er zijn reportages dat dagelijks de grens wordt overgestoken, en daarbij worden de grensposten omzeild. Ondanks verhoogde aanwezigheid van leger en de politie zijn de verplaatsingen toch van dien aard dat dit een potentiële dreiging is.

“Op dit moment is de situatie redelijk stabiel en dat willen wij graag zo houden. Deze komt echter in gevaar met de ongecontroleerde verplaatsingen, de ongebreidelde, illegale overstekingen bij onze grenzen. Elke keer dat u oversteekt, zonder toestemming van het bevoegd gezag, vormt u een mogelijk gevaar voor uzelf en uw medemens. U vormt een gevaar voor de openbare gezondheid. We moeten elke oversteek beschouwen als een mogelijke besmetting waarbij u in 14 dagen tijd meer dan 400 personen kunt besmetten.”

Veira zei dat de strategie “voorkomen is beter dan genezen, drin dresi wakti siki” in verhoogd tempo verder zal worden voortgezet, en dat niets aan het toeval overgelaten wordt.

Ook de president benadrukte dat Suriname het COVID-19 virus vrij goed gecontained heeft. Er is de afgelopen week wettelijk kader in elkaar gezet om op te kunnen treden bij calamiteiten, en om de middelen vrij te maken voor voeding, medicijnen en noodbijstand, op weg naar herstel. Volgens de president stond men al op het punt alle mensen in het buitenland terug te halen, maar de situatie is nu dringend veranderd.

“De Veiligheidsdiensten hebben, samen met de virologen, alarm geslagen. Overste Veira heeft het gevaar geschetst. Ondanks de sluiting van onze grenzen, hebben individuen kans gezien om buiten de controleposten om toch over te steken. De realiteit is dat wij hierdoor acuut aankijken tegen mogelijk duizenden besmette gevallen. Wij moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Daarom worden alle maatregelen met nogmaals veertien dagen verlengd.”

Hij zei ook dat ons binnenland in acuut gevaar verkeert, en dat als men niet luistert,  de regering genoodzaakt zal worden om de noodtoestand af te kondigen in de grensgebieden. Hij riep de gemeenschap ook op te bidden, ook voor de doctoren, verzorgers en hulpdiensten.

error: Kopiëren mag niet!