Ruis om ‘regelarij’ binnen VHP

‘Jammer dat het zo wordt gepresenteerd. Eigenlijk zielig’

Cherryl Dijksteel, DNA-kandidaat van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), wordt niet gelust binnen de kringen van de oranje partij. Volgens enkele partijleden zou de goedkeuring van Dijksteel tot kandidaat niet op transparante wijze zijn geschied, omdat zij een veroordeling op haar naam zou hebben. Dijksteel werd op 8 maart 2001 door de civiele rechter veroordeeld voor het betalen van enkele duizend Nederlandse guldens aan de eiser in kort geding. Volgens informanten gaat het om een zaak waar de DNA-kandidaat weigerde geldbedragen te betalen aan de eiser. Zij verloor de zaak grandioos bij de rechter en moest naast de opgelopen rente ook nog boetes betalen. Dijksteel zou naar verluidt bovendien een politieke parachutist zijn die voor haar kandidaatstelling nooit eerder op het terrein van het VHP-hoofdkwartier is gezien. Desondanks is zij op nummer 5 van de DNA-kandidatenlijst van de VHP in Paramaribo gekandideerd. Deze bevoordeling zou naar verluidt komen, vanwege de vriendschappelijke band tussen partijvoorzitter Chan Santokhi en Stanley Dijksteel, de vader van Cherryl. Stanley Dijksteel is momenteel ook 2de secretaris van de oranje partij. “Jammer dat het zo wordt gepresenteerd. Eigenlijk zielig”, is de korte reactie van Cherryl Dijksteel wanneer de redactie haar confronteert met deze aantijgingen.

Voorzitter verkiezingscommissie: geen beletsels

Samseerali SheikhAlibaks, voorzitter van de verkiezingscommissie, om een reactie gevraagd, zegt aan Dagblad Suriname dat vonnissen en goed gedrag in feite geen beletsels zijn om tot kandidaat gekozen te worden. “De enige voorwaarden die de grondwet stelt, is dat de persoon de Surinaamse nationaliteit moet bezitten, ingezetene van de Republiek Suriname moet zijn en de leeftijd van 21 jaar moet hebben bereikt. Ook het woonplaatsbeginsel is belangrijk”, stelt hij. Wat wel in de wet staat, is dat de kandidaat niet middels een onherroepelijk rechterlijk vonnis het kiesrecht moet zijn ontzegd. In het geval van Dijksteel weet SheikhAlibaks dat dit niet zo is. “Als geen vonnissen als voorwaarde zou worden opgenomen, dan zou dat voor velen een probleem zijn. Ook bij een verkeersovertreding, waar iemand veroordeeld is voor een boete, zou die persoon dan ook niet mogen meedoen. Er zijn dus geen beletsels dat haar als kandidaat zouden kunnen tegenhouden”, aldus SheikhAlibaks.

Als op lijst hoofdbestuur, dan ervan uitgaan dat ze voldoet aan criteria

SheikhAlibaks ontkent ook de beweringen over de voortrekking van Dijksteel door de verkiezingscommissie vanwege de band tussen de partijvoorzitter en de 2de secretaris. Dit, omdat de partij een sollicitatieprocedure heeft gehanteerd waar een ieder vrij was te solliciteren. Voor elke kandidaat is door een selectiecommissie advies uitgebracht aan het hoofdbestuur van de partij. Het hoofdbestuur heeft op basis van dit advies, en ook op basis van politiek-strategische overwegingen, een concept kandidatenlijst samengesteld. Die lijst is conform de statuten voorgelegd aan de verkiezingscommissie van de partij ter toetsing. De verkiezingscommissie heeft alle kandidaten getoetst aan de formele vereisten en het grootste deel goed bevonden. “Als zij op de lijst van het hoofdbestuur is komen te staan, dan ga ik gevoeglijk ervan uit dat zij aan de criteria voldoet”, aldus SheikhAlibaks.

Twijfel over uitleg Santokhi

Veel VHP’ers betwijfelen vooral de uitleg die Santokhi in de zaterdageditie van Dagblad Suriname nog gaf over het naar zijn zeggen het transparant proces rondom de kandidaatstelling. Elke kandidaat diende volgens Santokhi een formulier in te vullen en een cv met motivatiebrief bij te voegen. Volgens een bron werd op dit formulier nog nadrukkelijk gevraagd of de desbetreffende kandidaat ooit in aanraking is gekomen met Justitie en Politie. Dijksteel zou haar vonnis hier hebben verzwegen. De vraag bij velen rijst daarom hoe Dijksteel dan ook nog groen licht in het gehele onderzoekstraject vanaf het begin en vooral van de verkiezingscommissie heeft gehad, terwijl naar zeggen van Santokhi het hele proces waterdicht is. Partijleden vinden dat er consequenties aan moeten worden verbonden.

Doctoraal Rechten, Master in Public Health en Master in Bioethics

Dijksteel is in het dagelijkse leven verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen van de Adekus. Daarnaast is zij parttime docent op hbo-niveau, voorzitter van de examencommissie van een der hbo-opleidingen en vervult zij verder een adviserende functie inzake Volksgezondheid-aangelegenheden t.b.v. de vaste parlementaire commissie van Volksgezondheid van het parlement. Haar opleidingsachtergrond ziet er als volgt uit: Doctoraal Rechten, Master in Public Health en Master in Bioethics. Zij stelde eerder dat zij na de recente vernieuwingen (afgelopen 3-4 jaren) binnen de partij nauwgezet gevolgd te hebben, besloot om uiteindelijk niet meer vanuit de kantlijn haar bijdrage te leveren, maar officieel de stap te maken.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: