Berichtgeving verkoop aandelen Staatsolie berust niet op waarheid

Fake news en negatieve manipulatie van feiten lopen als een rode draad door de berichtgeving over aandelenverkoop van Staatsolie. Noch de Regering, noch exponenten van de Regering, hebben de directie van Staatsolie mondeling of schriftelijk onder druk gezet om delen van het bedrijf of de olievelden te verkopen aan derden.

Staatsolie directeur Rudolf Elias heeft tegenover de media ontkent dat sprake zou zijn van een ophanden zijnde verkoop van aandelen onder druk van de Regering.

Financiënminister Gillmore Hoefdraad geeft aan dat zaken uit het verleden te kwader trouw uit hun context zijn gehaald omwille van stemmingmakerij.

. De Regering heeft Staatsolie in moeilijke tijden te hulp geschoten door bij internationale fondsenverschaffers aan te kloppen, waaronder de Chinese CNOOC, waar in de onjuiste mediaberichtgeving naar wordt verwezen. “Toen staatsolie in 2015 in problemen was haar betalingsverplichtingen ten opzichte van haar schuldeisers niet zou kunnen voldoen, is de Regering ingesprongen. Wij hebben samen een succesvolle obligatielening uitgegeven, waarvan het merendeel naar Staatsolie is gegaan. Het bedrijf heeft op deze manier haar schuld kunnen herstructureren en in 2018 terugbetaald. Met deze betaling heeft de regering haar betalingsachterstanden op andere gebieden ingelopen”, licht de bewindsman toe.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wereldcrisis die dit heeft veroorzaakt, zijn aardolieprijzen 70 percent teruggevallen. Dit is een zware financiële klap voor Staatsolie. “Maar ook nu is de overheid er om naar oplossingen te helpen zoeken”, zegt minister Hoefdraad.

 “Staatsolie is niet bij machte de staat nu het laatste deel van het dividend voor 2019 te betalen.

NII

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: