KPS treft maatregelen tegen verspreiding Coronavirus

Politieacademie als quarantaineruimte ingericht

De korpsleiding acht het noodzakelijk om voor haar personeel in het kader van beperking van de besmetting met het Covid-19 virus veiligheidsmaatregelen instructies c.q. richtlijnen te doen uitvaardigen om het bewustzijn van het totaal personeel, in dienst van Korps Politie Suriname, aan te wakkeren en haar menselijke hulpbron zoveel als mogelijk te beschermen. 

Uit onderzoeken van de World Health Organization, gerenommeerde universiteiten en onderzoeksinstituten is gebleken dat het Covid-19 virus zich verspreidt door druppels vanuit de mond- en keelholte. Verder is komen vast te staan dat het virus vanwege haar grootte en gewicht over een afstand van ongeveer 1.5 meters in de lucht getransporteerd kan worden. Druppels met het virus, die vervolgens op een oppervlakte belanden, kunnen na het contact met de handen ook voor besmetting zorgen. Gebleken is dat het virus afhankelijk van de oppervlakte waarop het belandt, levensvatbaarheid bezit variërend tussen enkele uren of soms dagen.

Het is ten eerste belangrijk wederom te benadrukken dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen hygiëne en veiligheid. Let ook op uw mede-collegae en spoor elkaar aan om vaker de handen te wassen. Deuren zoveel als mogelijk open laten staan, dit zodat de deurknoppen minder worden aangeraakt. Regelmatig reinigen van meubilair, deurkrukken (handvaten) en de omgeving met reinigingsmiddel, zeker bij elke dienstovername, ontsmetten. In de middag- en nachtdienst dient de groepscommandant daarop toe te zien. Zoveel mogelijk gebruikmaken van wegwerp soplappen. Apparatuur c.q. materiaal dat gezamenlijk wordt gebruikt, afvegen alvorens te gebruiken. Na gebruik van wegwerp soplappen deze terstond weg te gooien in vuilzakken. Regelmatig handhygiëne in acht nemen (handen desinfecteren en of grondig wassen met zeep).

Bezoekers bij de ingang ontvangen 

Met betrekking tot bezoekers van de verschillende politiebureaus moet deze op 

aanwijzen van een politieambtenaar c.q. medewerker als eerste aanspreekpunt dienen. Volgens de korpsleiding moet dit zoveel als mogelijk bij de ingang gebeuren. Bovendien moet 1 deur als ingang worden gebruikt voor het publiek, waar er ontsmettingsmiddelen zijn geplaatst. De persoon die als aanspreekpunt zal dienen, moet voorzien zijn van wegwerp mondkapjes en handschoenen, stelt de korpsleiding. Dit aanspreekpunt moet erop toezien dat ook de bezoekers de nodige handhygiëne in acht nemen (desinfectans) en handelt als volgt: veilige afstand in acht nemen bij het communiceren (+/- 2 meter), de klant vragen of hij/zij griepverschijnselen heeft (koorts/niezen/hoesten). Indien niet kan die persoon worden aangehoord. Indien nodig kan de aangever laten doorgaan en plaatsnemen in de bezoekersruimte. Wanneer de klant wel de griepverschijnselen vertoont, dient de klant verplicht te worden gesteld een mondkapje op te doen. Indien de klant zulks niet bij de hand heeft, dient hij/zij terug te komen (voor een persoonlijke afhandeling) met een mondkapje op. Als blijkt dat het niet om een persoonlijke afhandeling gaat, dient het telefonisch afgehandeld te worden of dient de klant iemand te sturen.

Indien die klant een mondkapje op heeft, dient de afdeling waar de klant naartoe wil op de hoogte gesteld te worden. Eventueel kan desbetreffende afdeling telefonisch contact opnemen met de klant of kan een medewerker van de afdeling de klant bij de poort te woord staan. Het een en ander ter beoordeling door de afdeling zelf. Bij eigen constatering van een klant met griepverschijnselen dient u overeenkomstig de bezoeker in de wachtruimte op gepaste afstand van anderen plaats te laten nemen (maximaal 3-5 bezoekers afhankelijk van de ruimte). De overige bezoekers moeten buiten wachten. De richtlijnen met betrekking tot het beperken van verdere verspreiding van het Corona-virus dienen te worden aangeplakt, zodat bezoekers eveneens kunnen lezen.

Opname van aangiften

De aangiften zoveel als mogelijk in derde persoon opnemen. Op de plaatsdelict de nodige afstand in acht nemen. Het betreden van gebouwen zoveel als mogelijk met handschoenen. Alvorens in het voertuig weer plaats te nemen de handen ontsmetten. Er wordt maar een persoon uitgenodigd om binnen te komen voor een aangifte c.q. verhoor (met uitzondering van jonge kinderen). De rest van de familie wordt gevraagd buiten te wachten. Iedere medewerker dient op zijn/haar veiligheid te letten en mondkapjes/handschoenen en desinfectans bij de hand te hebben.

Verdachtentransport

Bij het vervoeren van verdachten/ slachtoffers in het voertuig dienen de medewerkers te rijden met een mondkapje op en zoveel als mogelijk met open ruiten. Zodra de persoon uit het voertuig is gehaald, wordt het voertuig ontsmet met water en of chloor en zeep. Het voertuig wordt uit voorzorg iedere keer voor het wordt betreden, ontsmet. Bij elke briefing c.q. dienstovername dienen de medewerkers te worden herinnerd aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de veiligheid (beperken van verdere verspreiding).

Arrestantenbezoek

Het arrestantenbezoek is tot nader order on hold gezet. Volgens de instructies van de korpsleiding mogen de arrestanten wel voeding en kleding ontvangen.

Surveillance

Bij het surveilleren dient mede gelet te worden op samenscholingen. Bij constatering dienen burgers daarop te worden aangesproken.

Quick Response Team en bewaking

Elke Regio Commandant draagt er zorg voor dat er binnen hun regio een Quick Response Team (QRT) 1 maal 24 uur gereed is, die indien daarnaar wordt gevraagd, het BOG zal assisteren bij vermoedelijke besmettingsgevallen met het Covid-19 virus. Voorts moet elke regiocommandant medewerkers standby hebben, die belast zullen worden voor bewaking van in quarantaine gestelden.

De korpsleiding merkt op dat zoveel als mogelijk lichamelijk contact met suspect (Covid-l9) gevallen te vermijden. In dit geval onmiddellijk contact opnemen met de crisislijn van BOG (178) en QRT van de politie (via Command Center) om betrokkene af te voeren voor quarantaine. De richtlijnen hiertoe zullen van het BOG worden ontvangen. Voor politiemedewerkers, die bij de dienstuitvoering in contact zijn gekomen met een suspect Covid- 19 persoon en in verplichte quarantaine moeten, is de Politieacademie ingericht. De

afdeling Bedrijfsvoering is met de coördinatie hiervan belast. 

Structuurhoofden en afdelingshoofden kunnen zoals het gebruikelijk is aanvragen doen via FCB voor het bevoorraden van antibacteriële handzeep, rubbing alcohol, mondkapjes of handschoenen ten behoeve van hun personeel.

Saskia Bandhan 

%d bloggers liken dit: