VHP wil eenieder betrekken om Suriname te redden

De VHP is vanuit haar verantwoordelijkheid als politieke en maatschappelijke organisatie dagelijks bezig capabele mensen uit het maatschappelijk middenveld te benaderen om een rol te vervullen in het redden van Suriname. Mensen van wie wij denken dat die het hart op de juiste plek hebben en die zich kunnen conformeren aan de beginselen en de principes van de nieuwe VHP.

Het maakt niet uit of de personen komen uit de vakbeweging, het bedrijfsleven, uit religieuze organisaties uit andere sociaal maatschappelijke organisaties etc. Voor ons is belangrijk dat de mensen die wij benaderen in staat zijn een wezenlijke bijdrage te leveren tot het herstel van de op alle gebieden deplorabele situatie waarin wij als gemeenschap terecht zijn gekomen.

Belangrijk is dat wij een zo scherp mogelijke weerspiegeling moeten hebben van de Surinaamse samenleving voor wat betreft de taak die ons wacht. Zo is de VHP terecht gekomen bij mevrouw  Reshma Mangre, we hebben haar kunnen overtuigen om in een andere rol dan die van vakbondsleider haar bijdrage te leveren. En dit tot meerdere glorie van Suriname in het algemeen en alle leerkrachten en studerenden in het bijzonder waardoor een bijzondere doelgroep in onze samenleving een bijzondere stem heeft in het bepalen en uitvoeren van ons beleid.

Zo hebben wij ook mevrouw Cheryl Nancy Dijksteel, directeur van de faculteit der maatschappij wetenschappen van ADEKUS benaderd en na ellenlange discussies haar kunnen overtuigen om ook op een andere manier een rol te vervullen teneinde Suriname te helpen redden. De VHP gaat onverkort door met het voeren van gesprekken met toppers uit de samenleving en zal uiteindelijk een dreamteam aan het electoraat presenteren.

VHP

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: