Ambtenaren krijgen mogelijkheid tot masteropleiding

Ambtenaren zullen binnenkort ook de mogelijkheid geboden worden om een masteropleiding te volgen. Deze toezegging deed de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Mike Noersalim, op 27 februari in hotel Courtyard Marriott bij de certificaatuitreiking van ambtenaren, die de eerste fase van de hbo-opleiding ‘Bestuurskunde en overheidsmanagement’ hebben afgerond. De minister gaf aan hoe belangrijk het ministerie het acht om in het overheidspersoneel, het human resource management (HRM), te investeren. “Het is het overheidspersoneel dat de transformatie van het overheidsapparaat dient te verwezenlijken. “Het ministerie werkt er hard aan om de opleiding te accrediteren. Ook de financiële waardering van de afgestudeerden is besproken, die formeel gesynchroniseerd loopt met de bachelortitel. In een resolutie van 18 februari 2020 is die afspraak vastgelegd.

Volgens Noersalim is de kennis alleen niet toereikend om een functie naar behoren te kunnen uitvoeren. Een passende attitude, mentaliteit en habitus is daarvoor nodig. “Ik verwacht dat uw werkhouding erop gericht zal zijn om het overheidsapparaat tot een moderne, betrouwbare, efficiënte en effectieve organisatie te maken.

Oud-onderwijsminister Robert Peneux richtte ook het woord tot de minister en de ambtenaren. Hij ziet graag een wijziging in de salariëring van ambtenaren. “We vergeten vaak dat veelal directeuren van bedrijven zijn gegroeid vanuit hoge overheidsfuncties naar het bedrijf toe. Omdat we een kenmerkende eigenschap hebben wat bedrijven niet hebben. We houden ons aan regels en structuren.

De kennis die wij opdoen, gebruiken we veelal in bedrijven om de orde teweeg te brengen. Ik wil u vragen om op uw ministerie uw bijdrage te leveren en een vakdeskundige te worden in procedures & quotes”, aldus Peneux.

Van de 61 ingeschrevenen hebben 46 ambtenaren van diverse ministeries een certificaat ontvangen. Biza organiseert deze 4 jaar durende hbo-opleiding voor ambtenaren. De kennis die tijdens de opleiding wordt verkregen, kan direct op de werkvloer worden toegepast, met als uiteindelijk resultaat professionalisering en rationalisering van de overheidsorganisatie. Deze ambtenaren moeten hierna nog 3 jaren studeren om uiteindelijk hun bul te halen. Earl Djojokasiran en Sharon Vrede van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (ROGB) zijn de bestgeslaagden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: