Ga niet met de mannen daar in zee…..

Het verschil tussen uitlopen en overlopen

Een zeer populair, simplistisch en komisch, maar moreel dubieus lied is momenteel zeer populair op de Surinaamse radio. Ten eerste gaat het om de waarden en normen die aangemoedigd en bezongen worden op de radio in Suriname. Zo is er de laatste tijd een lied dat herhaaldelijk wordt afgedraaid over uitlopen door vrouwen. De zangers zijn mannen. Omdat we in een politiek hoog seizoen leven, komt de associatie met het bekende ‘overlopen’ snel om de bocht kijken. In het lied worden vrouwen aangeraden om niet met de mannen ‘daar’ in zee te gaan. ‘Daar’ lijkt neer te komen op Suriname. Dan bezingt de zanger dat hij de rekeningen van de vrouwen betaalt die met hem uitgaan. En dat hij in het algemeen geen relaties eropna houdt met vrouwen, die al een man hebben, maar er zijn gevallen van uitzondering. Een van die uitzonderingen is Hermientje. De zanger zingt in het lied dat hij deze vrouwen niet adviseert om uit te lopen voor hun man, maar als ze dat toch doen, dan moeten ze dat met de zanger doen. Dit lijkt dus op het verhaal van een politicus die tijdens de laatste verkiezingen vanuit een politiek podium zijn gehoor een relaas voorhield over ‘het hoogste goed’ van de vrouwen. En dat ze hun hoogste goed duur moesten verkopen en dat hij bereid was daarvoor te betalen. In elk geval, de zanger geeft aan dat wanneer deze vrouwen uitlopen en ze weggejaagd worden door hun man, dat de zanger ze zal opvangen in zijn huis. En dan komt het advies dat hij bereid is voor eenmalig contact en dat vrouwen niet om relaties moeten vragen. Want hij is bezit van meerdere vrouwen, niet van 1 vrouw. Vervolgens volgt het verhaal van het koken en ‘steken’ van een kip volgens ‘afspraak’. Ook komt aan de orde een ‘behaarde’ bojo van een tante die op de markt wordt gegeten door mannen in Suriname. Kortom, dit lied is in de eerste plaats zeer expliciet en wordt door de dag heen hoorbaar voor kinderen, tieners en volwassenen gedraaid. Het gedachtegoed dat in het lied wordt bezongen, is seksistisch en denigrerend naar vrouwen toe. De jongeren en de mannen en vrouwen zingen het na en dansen erop. Vervolgens gaan ze ook ernaar gedragen. Het gevolg is kapotte relaties, geweld in relaties, kapotte gezinnen, mannen die allerlei relaties eropna houden en steeds hun gezinsverplichtingen ontlopen, eenoudergezinnen, drop-outs en hangjongeren en verspreiden van besmettelijke ziekten. Maar even interessant is de associatie met het overlopen. In deze tijd worden politici van andere politieke partijen, zelfs DNA-leden en leden van structuren, precies zo opgeroepen om overspel te plegen. En als ze overlopen en weggejaagd (geroyeerd) worden, dan zijn de politieke partijen bereid om de overlopers in hun huis op te nemen. De ruilhandel die in het lied wordt bezongen tussen tante en de mannen, vindt in de politieke partijen plaats die allerlei zaken aan de politici beloven en toekennen in ruil voor politieke activiteiten. Politieke partijen waarschuwen de kiezers om niet met de mannen ‘daar’ (de politieke tegenstanders) in zee te gaan. Recent hebben we gehad het overlopen van een weer een PL’er naar de NDP. Dit overlopen was lange tijd terug al voorzien en het is uitgekomen. Politieke partijen aan beide zijden van het spectrum lokken elkaars politici aan. Ze worden uitgelokt tot politiek overspel en worden als helden op het podium onthaald. Er is laatst opgemerkt dat de politieke partijen wel van het verraad houden maar niet van de verraders. Politieke partijen tonen in Suriname weinig respect voor de wederzijdse politici en de politieke partijen waarmee men concurreert in de politieke arena. Politici worden schaamteloos aangemoedigd tot het plegen van verraad en men stelt dat openbaar ten toon. Dat is precies op deze zelfde schaamteloze wijze waarop in het lied vrouwen worden opgeroepen om uit te lopen. Weggejaagd worden is geen probleem.
Met betrekking tot het lied dat heel populair is op de Surinaamse radio is enkele keren door luisteraars opgemerkt dat het niet bevorderlijk is voor de opvoeding van de jongeren in Suriname en voor de relaties tussen mannen en vrouwen. En zo zijn er vaker seksistische en seksueel getinte Surinaamse liederen op de radio. Er wordt lacherig erover gedaan en er worden geen maatregelen getroffen. Er is in Suriname geen mediabeleid. Op de Surinaamse radio mag je gedurende de hele dag van alles en nog wat afdraaien. Autoriteiten hebben alleen aandacht als programma’s een politiek karakter hebben en de regering en politici flink onder vuur wordt genomen. Dat moet gaan veranderen in Suriname. Deze liederen dragen niet bij aan het conserveren van het cultureel erfgoed, ze hebben ook weinig te maken met de vrijheid van meningsuiting. Een mediaraad die let op dit soort excessen is nodig in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: