Gajadien vraagt pg naar onderzoek tegen Abdoel en familielid

VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien heeft de daad bij het woord gevoegd en procureur-generaal Roy Baidjnath Panday schriftelijk gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de stagnering van een strafrechtelijk onderzoek tegen NDP-fractieleider Amzad Abdoel en een familielid. De VHP’er had deze kwestie afgelopen donderdag al aan de kaak gesteld in De Nationale Assemblee, maar de leiding van het parlement weigerde de bewijsstukken in ontvangst te nemen. In de brief voert Gajadien aan dat hij van een bezorgde burger enkele stukken heeft ontvangen waaruit zou moeten blijken dat een strafrechtelijk onderzoek geen voortgang vindt en dat deze zaak ingetrokken zal worden. “Uit de verkregen stukken (processen-verbaal e.a.) blijkt dat op z’n minst een diepgaand onderzoek gerechtvaardigd is. Ondergetekende heeft in het parlement getracht ook een verklaring van één van de personen genoemd in het proces-verbaal, Amzad Abdoel, te verkrijgen. Deze heeft in het openbaar verklaard nimmer gehoord te zijn in deze kwestie. Deze burgers vragen zich af waarom een zware strafrechtelijke zaak niet wordt onderzocht. Hieromtrent doet ondergetekende u toekomen de onderliggende stukken van deze kwestie en dat hij het volste vertrouwen heeft in het Openbaar Ministerie dat deze zaak grondig en onafhankelijk onderzocht zal worden”, aldus geciteerd uit de brief. De brief is op 24 mei ingediend. De aangiftes werden in maart 2019 bij de politie van Marienburg gedaan tegen Amzad Abdoel en een zekere Istighar Abdoel. Laatstgenoemde wordt in de aangifte aangeduid als de broer van de NDP-fractieleider. Uit de processen-verbaal blijkt dat Istighar geld van de mensen nam om percelen en visvergunningen via de Nationale Democratische Partij (NDP) te laten regelen, maar die kwamen niet in orde.
FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: