Zuidelijk deel Suriname krijgt straatverlichting

WhatsApp Image 2019-05-22 at 09.02.27In het zuiden van Suriname is deze week een start gemaakt met werkzaamheden
om alle dorpen aldaar te voorzien van straatverlichting. Dit zal het gevoel van
veiligheid en het woongenot onder de burgers vergroten.
Bij diverse consultaties die eerder door het Bureau Volkscontacten zijn gehouden
hebben de bewoners van de dorpen aangegeven dat zij uitkijken naar verlichting in
hun woonomgeving. Door tussenkomt van een ondernemer zijn inmiddels
materialen ter beschikking gesteld.  De stortingswerkzaamheden voor het plaatsen
van palen van het netwerk, zijn reeds aangevangen in het eerste dorp en wel
Kwamalasamutu. Tevens wordt er ander noodzakelijk onderhoud gepleegd aan
bijvoorbeeld de brug in het dorp.
De aanleg van straatverlichting, die op zonne-energie functioneert, zal nog enkele
weken in beslag nemen. Het gaat om 60 kolommen-palen met verlichting. Dit
nieuws voor Kwamalasamutu volgt op een ander heugelijk feit afgelopen week,
waarbij in het dorp twee nieuwe waterbronnen succesvol zijn aangeboord door de
Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). De waterleidingmaatschappij zal
nu verder werken om de bronnen te verbinden met het netwerk in het dorp om het
waterprobleem structureel op te lossen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: