Advocaten krijgen 1 terreurverdachte op vrije voeten

De advocaten Michelle Lau-Kersenberg en Murwin Dubois hebben vrijdag een van hun cliënten in de terreurzaak, Nasser I., op vrije voeten gekregen. Na herhaaldelijke verzoeken van de raadslieden heeft kantonrechter Alida Johanns de voorlopige hechtenis van de verdachte Nasser opgeschort. In deze terreurzaak staan beide broers, te weten Raoul A. en Nasser I., terecht. Advocaat Michelle Lau-Kersenberg heeft gisteren haar tweede beurt gevoerd. Zij blijft erbij dat er geen bewijs is geleverd in de terreurzaak waarin de gebroeders Nasser I. en Raoul A. terecht staan. Met betrekking tot de strafrechtelijke beoordeling voor medeplegen geeft de vervolging aan dat er gekeken moet worden, althans dat vereist is nauwe en bewuste samenwerking: de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte. De advocaat heeft daarbij aangegeven wat in feite doorslaggevend zou kunnen zijn. Zij gaf aan dat de verdachte bewijsbaar deelnemer moet zijn, de gedragingen moeten gericht zijn op het oogmerk van het plegen van misdrijven. De advocaat benadrukte dat er geen sprake is geweest van een plan. Verder betoogde de raadsvrouw dat er niet aangetoond kan worden of Nasser tot het gestructureerd samenwerkingsverband van de organisatie IS behoort en hoe hij bewust handelingen heeft gepleegd, gericht op het plegen van een misdrijf. Verder is er geen dubbelopzet aangetoond. Van deze laatste is er nimmer aangetoond hoe hij een bijdrage heeft geleverd aan het misdrijf.
Volgens de advocaat hebben beide verdachten vanaf het begin aangegeven geïnteresseerd te zijn geweest in de ideologieën van IS, maar dat zij gaandeweg in ieder geval in het begin van het jaar 2017 dit hebben verlaten, doordat zij zagen dat ook deze groep wreedheden beging tegen het eigen volk. Een van de slachtoffers, Raiz, die naar IS is geweest, had aan de gebroeders verteld dat hij naar Nederland zou reizen en niet naar Syrië. Volgens de advocaat zijn er veel vermoedens in het dossier.
Ten aanzien van feit 1, deelneming aan een criminele (terroristische) organisatie, zegt de advocaat dat daarvan geen sprake is geweest. “We merken ook dat gelden die zijn gestuurd voor de verdachten Raoul niet zijn gebruikt voor het bekostigen van de reis van Raiz, maar voor andere doeleinden. Er is niet aangetoond dat de verdachten gezamenlijk de reis naar Syrië hebben voorbereid.”
Toen Riaz in Turkije was aangekomen en geen geld had om het hotel te betalen heeft hij de gebroeders gecontact en van zijn werkelijke plannen op de hoogte gesteld. Lau-Kersenberg merkte op dat Raoul niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de eerste keer toen Veronica vertrok en is aangehouden. Raoul kende haar toen niet. “Nergens valt hard uit af te leiden dat de verdachten bezig waren met rekruteringspraktijken, namelijk om te werven voor gewapende strijd, zoals dat eerder is aangeven. Het derde feit hield in financiering van terrorisme. De verdediging blijft erbij dat er geen onderzoek is geweest naar de kleine overgemaakte bedragen.” Volgens de verdediging moest in casu diepgaander onderzoek plaatsvinden, zoals naar de financiële positie van de verdachten. Na de repliek deden de advocaten het verzoek om Nasser in vrijheid te willen stellen. De rechter ging akkoord met de raadslieden. De familie van de verdachten die in de zaal aanwezig was, werd zeer emotioneel. Beide verdachten zijn op 30 juli 2017 aangehouden. Na bijkans een jaar en 10 maanden in voorarrest te hebben doorgebracht, is Nasser voorlopig in vrijheid gesteld.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: