Project Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen heeft aandacht Parmessar

Pompgemaal WageningenDe nieuwe minister van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Drs. Rabinder
Parmessar, wil voortvarend aan de slag met het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’.
Reeds op de dag van zijn beëdiging heeft de nieuwe minister zich door de directie van LVV, de
directievoerder, de aannemer en ter zake deskundigen laten informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de rehabilitatiewerkzaamheden van het pompgemaal Wageningen. De eerste nieuwe
pomp die een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur heeft, zal binnenkort functioneren.
In het project is ook opgenomen dat de pompen een voor een worden vervangen. De aanpak van dit
project is een van de prioriteiten van minister Parmessar.
Het kost de Staat jaarlijks miljoenen voor revisie en onderhoud om de drie, bijkans zestig jaren oude
pompen van Wageningen in bedrijf te houden. Dit verouderd pompgemaal voorziet, met
onderbrekingen door technische mankementen, jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan
ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in
het district Nickerie. Na de rehabilitatie van dit pompgemaal zal een groter gebied, ruim 17.000 ha
rijstareaal, optimaal voorzien kunnen worden van irrigatiewater.
Zondag 19 mei worden de besprekingen over dit project voortgezet met de actoren, waarbij een
duidelijk stappenplan zal worden vastgesteld. Eveneens is in de planning om de stakeholders in de
rijstsector in Nickerie in te lichten over de ontwikkelingen van dit project. Het streven is om dit
project voor eind van dit jaar geheel op te leveren. Benadrukt wordt dat gedurende de
rehabilitatiewerkzaamheden de boeren niet verstoken zullen zijn van irrigatiewater.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: