Discussie PVT over ‘een nieuwe overheid’

Voorzitter Rumi Knoppel van de Partij voor Vrijheid en Transformatie. (foto: Regilio Derby)
Voorzitter Rumi Knoppel van de Partij voor Vrijheid en Transformatie. (foto: Regilio Derby)

1PVT-discussie over ‘Een nieuwe overheid’2De in februari 2019 geproclameerde Partij voor Vrijheid en Transformatie (PVT) heeft vrijdag een discussiebijeenkomst gehouden in het hoofdkwartier van de Palu. Voorzitter Rumi Knoppel had het samen met de aanwezigen over ‘een nieuwe overheid’.
Positieve benadering
Er werd niet gesproken over welke politieke partij goede of slechte dingen heeft gedaan. De gedachtewisseling ging over ideeën en hoe die praktisch te realiseren. ‘Ik zie een duidelijke positieve verandering vergeleken met de afgelopen jaren’, aldus Knoppel. ‘Men ziet steeds meer de fundamentele problemen in en laat zich niet meer gek maken door allerlei politieke taferelen.’
Corruptief handelen
Naar zeggen van de PVT-voorman kan een nieuwe overheid het middels organisatiesystemen mogelijk maken dat de burgers niet langer op een besluit, wet of een wijziging van een wet hoeven te wachten voor hun eigen persoonlijke vooruitgang. Middels de besproken systemen zouden burgers niet meer afhankelijk zijn van de werkethiek en het corruptief handelen van de overheidsfunctionarissen.
De rol van een districtscommissaris
Onder andere werd gewezen op de beslissingsbevoegdheid van districtscommissarissen, die in woonwijken kunnen bepalen of een bedrijf zich wel of niet mag vestigen. ‘Hoeveel gevallen zijn er niet, waarbij de buurtbewoners van een bepaalde buurt oneens zijn met de vestiging van een bepaalde onderneming in hun wijk en de dc desondanks toch toestemming verleent? Hoe kan een persoon uit de overheid, die niet zelf in zo een wijk woont, dat bepalen? Dat zou de buurt zelf moeten bepalen’, zegt Knoppel.
Hebzucht en wanbeleid
Een nieuwe overheid zou volgens de PVT kunnen bewerkstelligen dat de burgers hun krachten (in de vorm van geld en ondernemen), niet langer verliezen aan de hebzucht en het wanbeleid van overheidsfunctionarissen. ‘Politiek en politiek geldbeheer zullen gescheiden moeten worden, omdat het al lang is bewezen dat overheidsfunctionarissen niet verantwoordelijk kunnen omgaan met gemeenschapsgelden en de belangen van de burgers. Hierbij behoren alle regels in dezelfde mate, zonder aanziens des persoons, te gelden voor een ieder.
Weg met hoogwaardigheidsbekleders
‘Er zou geen sprake meer moeten zijn van hoogwaardigheidsbekleder en onderdanen. In de nieuwe overheid is de beslissende factor, een aangeboden idee waarin de burgers zich vrijwillig in terug kunnen vinden en vrij zijn om het te aanvaarden of te verwerpen. Nu leven we in een systeem waarbij de overheid eigen opvattingen middels wetgeving doordrukt, als die nou wel of niet in het belang zijn van de universele vrijheden, zoals veiligheid, zelfstandigheid en persoonlijke (financiële) vooruitgang.’
Wie zijn de typen die de regels in Suriname bepalen
Gekeken werd naar het type dat de regels van Suriname bepalen en opstellen. ‘Wat zijn de effecten van deze regels? Wat zijn de grenzen van deze regels? Wat voor soort regels zou men wel of niet mogen opstellen voor zichzelf en anderen? Hoe worden deze regelgevers beperkt? Hoe zorgen wij als burgers ervoor dat wij zeggenschap hebben over onze veiligheid, de besteding van onze gelden en het welzijn van onze jongeren? Welke handelingen zouden de burgers in samenwerking met- of apart van de overheid zelfstandig kunnen plegen om hun onafhankelijke positie te kunnen versterken?’ Dit zijn enkele vragen die werden gesteld.
HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: