Na 3,6 jaar weer nieuwe jeugdambassadeurs voor Suriname

1Na 3,6 jaar weer nieuwe jeugdambassadeurs voor Suriname“We hebben lang gewacht op dit moment”
Georgette Grootfaam, Dwight Prade, Sivern Hammen en Charmain Pansa zijn de 4 nieuwe
jeugdambassadeurs van Suriname. Na strubbelingen van bijkans 7 maanden tussen de leiding
van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP) en het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, over de
kandidaten van de jeugdambassadeursverkiezing, is de benoeming van de nieuwe
jeugdambassadeurs vlekkeloos verlopen op 20 april 2019. “We hebben heel lang gewacht op dit
moment”, liet Lalinie Gopal, minister van Sport- en Jeugdzaken, duidelijk blijken nadat bekend
werd wie door de verkiezing heen is.
Verloop verkiezing
Zoals vaker het geval is, had het NJP zaterdag jl. geen quorum problematiek; uit de 29
jeugdvertegenwoordigers hebben 27 zich aangemeld op de openbare bijeenkomst in verband met
de jeugdambassadeursverkiezing. Voorafgaand aan de verkiezing kregen 12 kandidaten 5
minuten de ruimte om een woord te richten tot de aanwezigen. Initieel waren er 13 kandidaten
geselecteerd, echter heeft de kandidaat Jill Sumter zich op het laatste moment teruggetrokken.
Dit werd op de verkiezingsdag bekendgemaakt door de NJP-voorzitter, Kelvin Koniki. De 12
kandidaten die wel zijn komen opdagen, moesten hun communicatieskills in het Engels
aantonen. Hierna mochten de NJP-leden stemmen op hun favoriete kandidaat. De
verkiezingscommissie constateerde in totaal 14 ongeldige stemmen. Grootfaam kreeg 14
stemmen en Prade 15 stemmen waardoor zij als winnaar uit de bus kwamen voor de functie van
Caricom Youth Ambassador (CYA). Sivern Hammen en Charmain Pansa kregen elk 17
stemmen en werden zodoende jeugdambassadeurs in de categorie UN Sustainable Development
Goals (UN SDG). Het was opmerkelijk dat de kandidaten Geneva Becker, Carol Wens, Jason
Prisiri, Josafath Kanape en Gilton Amoksi geen enkele stem binnen hebben gehaald. Dit, terwijl
Stefanie Lauchman met 8 stemmen, Michelle Belfor met 12 stemmen, en Miguel Abili met 11
stemmen het onderspit moesten delven.
Samenwerken is het sleutelwoord
Minister Gopal benadrukte het belang van samenwerken om op te komen voor de belangen van
de Surinaamse jongeren. Zij accentueerde het feit dat de verkiezing lang op zich heeft laten
wachten. “We weten dat de gewezen jeugdambassadeurs 2 jaar langer moesten aanzitten in hun
functie. Ze zouden hun functie eigenlijk in het jaar 2017 al moeten overdragen, maar afgelopen
zaterdag was het eindelijk zover. Ik wil de nieuwe jeugdambassadeurs erop attenderen dat er veel
werk aan de winkel is; we hebben ons als land gecommitteerd aan 17 doelen die we ook zullen
realiseren”, gaf de minister te kennen.
Gewezen jeugdambassadeurs
De gewezen CYA-jeugdambassadeur, Samaydi Akima, gaf op de dag van de verkiezing te
kennen dat het op 20 april exact 3 jaren, 6 maanden en 3 dagen is dat er nieuwe CYA’s benoemd
zijn. “Op 17 oktober 2015 werd ik gekozen als CYA voor Suriname. Op 19 december 2015 werd
het korps geïnstalleerd door de voormalige minister van Sport- en Jeugdzaken, Faizel
Abdoelgafoer. Vanaf de dag dat we gekozen en geïnstalleerd zijn, hebben wij ons als korps in
stad en district, nationaal en regionaal, en soms ook internationaal, invulling gegeven aan dit
programma”, deelde Akima mee aan de aanwezigen. Volgens Eugenio Bruce, eveneens gewezen
CYA-jeugdambassadeur, is er anno 2019 nog steeds sprake van jeugdparticipatie in Suriname.
“En dit vind ik geweldig. Aan de nieuwe jeugdambassadeurs wil ik meegeven dat ze zichzelf
ready moeten maken, because it’s not easy. Zij die niet gekozen zijn, trek je niet terug want jullie
hebben allemaal potenties”, aldus Bruce.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: