Suriname telt 63% meer personenauto’s sinds 2008

In vergelijking met 2008 waren er in 2017 ruim 63% meer personenauto’s in Suriname. Het totaal van alle rij- en voertuigen in het land is toegenomen met 43% van 162.999 voertuigen naar 233.513. Het wegennet van Suriname groeit echter niet zo snel als het aantal voertuigen. Tot 2017 telde het land nog 4.168 kilometers aan wegen. Iets minder dan de helft van deze wegen is geasfalteerd. De rest is bestraat met tegels, zandschelp of lateriet. Vooral in Paramaribo, Wanica en op de grens van Paramaribo en Commewijne blijkt al enkele jaren het verkeer steeds minder houdbaar te worden. Vanwege de toename van het aantal verkeersdeelnemers, neemt het aantal verkeerscongesties ook toe.
Voor wat de toename aan voertuigen betreft, wordt gekeken naar het aantal landelijk verzekerde voertuigen. Daarnaast verricht de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) metingen op punten waar herinrichtingen gedaan moeten worden. “Het aantal voertuigen dat naar binnen komt, is landelijk. Wat wij doen, is binnen het studiegebied nagaan hoeveel voertuigen binnen een tijdseenheid over een bepaalde weg gaan”, vertelt Henk Wip, hoofd Afdeling Verkeer. Het dagelijks gebruik van de wegen door bestuurders van voertuigen zorgt voor achteruitgang en beschadiging van deze wegen.
De overheid wil via verschillende ministeries (grotendeels OWT&C) in het huidig dienstjaar SRD 577.6 miljoen uitgeven aan het wegennet in Suriname. Hieronder vallen ook de aanleg van nieuwe wegen Echter trekt onderhoud al een groot deel van de nodige middelen voor aanleg van nieuwe wegen.
Indien er niets wordt gedaan aan de huidige verkeerssituatie, blijven de problemen in het verkeer groeien. Het groot aantal toegangspunten tot de Indira Gandhiweg samen met een hoog aantal uitwisselpunten (kruispunten) leidt tot lage snelheden en congestie. Met de handhaving van de situatie zullen verkeersdeelnemers veel tijd verspillen. Het is ook te verwachten dat deelnemers aan het verkeer meer brandstof zullen verbruiken, met als gevolg dat er meer koolstofemissie in de atmosfeer terechtkomt (milieueffect). Redenen zat om het wegennet uit te breiden dus.
Het ABS brengt de officiële cijfers rond het aantal voertuigen in Suriname in 2018 ergens na midden van het jaar uit. Aan de hand daarvan kunnen verdere projecties worden gemaakt rond de behoefte aan nieuwe wegen in Suriname.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: