HFLD neemt belangrijke voornemens in slotverklaring op

De delegatiehoofden en vertegenwoordigers van High Forest Cover en Low Deforestation (HFLD) ontwikkelingslanden hebben in hun slotverklaring een aantal belangrijke beslissingen genomen. Zo worden de partijen aangemoedigd om actie te ondernemen tot het verminderen van emissies door ontbossing en bosdegradatie. Er is aandacht voor duurzaam beheer van bossen en versterking van boskoolstofvoorraden.
De landen streven een duurzame bosbeheerstrategie na, gericht op het behoud of de groei van bossen. De koolstofvoorraden willen de landen op peil houden, terwijl een jaarlijkse aanhoudende opbrengst van hout, vezels of energie uit het bos gegenereerd wordt. Dit zorgt voor een duurzaam mitigatievoordeel in de strijd tegen klimaatverandering, zeggen de landen in hun verklaring.
De HFLD-landen hebben als doelstelling om USD100 miljard jaarlijks op te brengen tegen 2020, met als doel om zinvolle maatregelen ter beperking van de klimaatverandering te kunnen realiseren.
De aandacht wordt tevens gevestigd op de waarde van bestaande bossen om de dringende noodzaak van ontbossing te vermijden. De HFLD-landen vestigen de aandacht op de noodzaak voor de prijs van koolstof, aangezien deze landen ongeveer 24 procent van de bossen bevatten. In de verklaring wordt erop gewezen dat daarmee een groot deel van ’s werelds boskoolstof in het voordeel van de hele mensheid is.
RB

error: Kopiëren mag niet!