Rachied Doekhie: ‘Ik lig niet wakker van uitspraken Abrahams’

“Ik lig niet wakker van de uitspraken van Abrahams, omdat ik weet dat hij het niet over mij heeft gehad.” Zo reageert NDP-parlementariër en hoofdbestuurslid Rachied Doekhie over de waarschuwing die partijondervoorzitter Ramon Abrahams in Ocer heeft doen uitgaan naar leden, die hij bijna figuren wil noemen, die tij en ontij de pers opzoeken om zich uit te laten over allerlei zaken over de organisatie. Doekhie voert aan dat hij op één lijn staat met Abrahams, die hij overigens een goede vriend noemt, wanneer het inderdaad gaat om leden die misstanden van de partij buiten bespreken. “Ik heb nooit iets over de NDP gezegd. Ik heb het over misstanden binnen de regering en handelingen van mensen gehad bij de kwesties van Canawaima en Stichting Machinale Landbouw die de partij kunnen schaden. Er zijn toch andere mensen in de regering die geen lid van de NDP zijn? Wanneer ik 25 jaren lang dit soort misstanden heb bestreden en het al 8 jaren voor deze zittende regering opneem, mag ik toch wel iets zeggen wanneer het niet goed gaat? Ik ben medeoprichter van de NDP en koester de partij. Ik ben NDP’er en blijf NDP’er tot de dood”, stelt de parlementariër.
‘Misschien bedoelde hij Bouva, Misiekaba, Hopkinson of de partijvoorzitter’
Abrahams beklemtoonde afgelopen vrijdag in Ocer dat de partijleiding bepaalde gedragingen niet zal accepteren. “Wij zullen als het nodig is die stappen ondernemen, onze geëigende stappen, om deze mensen terecht te wijzen en ze te vragen dat niet te doen. Wij vragen ook om dat heilloze pad dat sommigen zijn ingeslagen, te verlaten, want nogmaals, wij gaan dat niet tolereren”, stelde Abrahams. Doekhie benadrukt dat wat Abrahams heeft aangehaald, voor zijn eigen rekening is aangezien de NDP-ondervoorzitter geen namen heeft genoemd. “Misschien bedoelt hij mij, maar hij kan het ook gehad hebben over Melvin Bouva, want hij heeft ook flink uitgehaald in de zaak van SLM waar hotel Residence Inn nu wordt verkocht. Andre Misiekaba is ook keihard geweest tegen het ministerie van OWT&C in verband met de deplorabele staat van wegen in de omgeving Latour. Bedoelen ze hem? Bedoelen ze Roché Hopkinson die in een clinch kwam met minister Patrick Pengel? Of bedoelt Abrahams de partijvoorzitter Bouterse die vaker gezegd heeft dat het project naschoolse opvang een ‘njang patu’ is geweest?”, aldus Doekhie.
‘Waarom moest ik mijn mond alleen openmaken tijdens de Front-regering?’
Doekhie voert aan dat hij juist bezig is de aangerichte schade van anderen binnen en buiten de partij te beperken door aan ‘damage control’ te doen. “Met mijn uitspraken in de kwestie SML heb ik juist aangetoond dat ik als volksvertegenwoordiger geen grappen maak wanneer bepaalde figuren misbruik maken. Waarom moest ik mijn mond alleen openmaken tijdens de Front-regering? Wanneer nu identieke dingen gebeuren, dan maak ik mijn mond weer open ja”, benadrukt de NDP’er.
‘Abrahams moest openlijk praten over weggeven van staatseigendommen’
Doekhie vindt dat Abrahams zelf ook geen rekening heeft gehouden door de vuile was van de partij op een kadermeeting naar buiten te brengen, terwijl de pers daar ook aanwezig was. “Hij was zelf bezig partijgenoten via de pers te bespreken. Laat Abrahams het hebben over mensen die werkelijk de partij schaden. Laat hij in het openbaar zeggen dat het weggeven van staatseigendommen goedgekeurd wordt. Dat is wat ik wil horen”, zegt de parlementariër. De politicus benadrukt dat hij in de media en in De Nationale Assemblee praat uit hoofde van zijn taak als gekozen assembleelid. “Het is mijn werk en taak om dit soort zaken te bespreken. Ik wil niet passief medeplichtig zijn aan handelingen van bepaalde mensen”, aldus Doekhie.
‘De partij kent leden en geen eigenaren’
Abrahams heeft ook een waarschuwing doen uitgaan naar assembleeleden van de partij die niet komen opdagen waardoor het moeilijk is om quorum te hebben voor rechtsgeldige vergaderingen. Wie het werk niet kan uitvoeren, moet maar bedanken, stelde hij. Doekhie zegt dat hij als parlementariër, indien hij op dat moment aanwezig zou zijn in Ocer, deze uitspraak niet rustig zou hebben aangehoord. Hijzelf heeft vaker hierover zijn mond binnen de partij geopend. “Het lijkt erop dat wanneer je het niet eens bent met iets, je tegen de partij bent. De partij kent leden en geen eigenaren. Die DNA-leden die daar waren, moesten opstaan en wat zeggen. Ik zou dat wel op een correcte manier hebben gedaan. Abrahams en ik zijn goede vrienden. Hij kan algemene dingen hebben aangehaald, maar hij kan nooit zeggen dat hij gaat afrekenen met assembleeleden. Waar waren de andere assembleeleden? Een ieder in de organisatie heeft evenveel rechten als Abrahams”, aldus Doekhie.
FR

error: Kopiëren mag niet!