Jitendra Kalloe: “Regering heeft lak aan lage opbrengsten rijstboeren”

De volksvertegenwoordiger Jitendra Kalloe (VHP) merkt op dat de regering lak heeft aan de verlieslatende financiële positie van de padieproducenten. Ondanks er middels interpellatievoorstellen aandacht is gevraagd voor de ongunstige situatie in de agrarische sector, hebben de autoriteiten zich hiervan niets aangetrokken. Hierdoor zorgt de lage padieprijs al een hele poos voor inkomsten die ver beneden de kostprijs liggen. “Gemiddeld hebben de opbrengsten betrekking op de verkoop van minimaal 35 en maximaal 50 balen padie. We zien dat de kosten gebaseerd zijn op SRD 5.500 per hectare, terwijl de inkomsten tussen de SRD 3.500 en SRD 3.800 bedragen. Dit wil zeggen dat de rijstboeren verlies lijden van SRD 1.500 tot SRD 1.800 per hectare”, nuanceert Kalloe tegenover Dagblad Suriname.
Voor Kalloe is het negeren van de interpellatievoorstellen een duidelijk signaal dat de regering geen serieuze plannen heeft met de agrarische sector; ‘het gaat slechts om het verkopen van goedkope verhaaltjes over de productiesector’. “In juni 2018 hadden wij al een interpellatievoorstel ingediend, maar nooit is het op de agenda geplaatst van De Nationale Assemblee (DNA). Ook in oktober 2018 is er een interpellatievoorstel ingediend over de Stichting Machinale Landbouw (SML). Helaas kiest men voor zaken die geen prioriteit zijn.” De padieproducenten zijn degenen die het gelag hiervan moeten betalen.
Zo moeten zij, ondanks het feit dat ze verlies lijden, leningen aangaan om hun productie te kunnen garanderen. De afhankelijkheid van de bankinstellingen en padieverwerkers wordt daardoor in tact gehouden, voert Kalloe aan. “Wanneer zal de huidige regering het nut van deze sector inzien? Wanneer zal er daadwerkelijk geld vrijgemaakt worden voor deze sector? Wanneer zullen de rijstboeren marktconforme padieprijzen krijgen?”, aldus Kalloe.
KSR

error: Kopiëren mag niet!